Meer praten door bewegen

‘Iedere peuter is anders’, zo begint Petra Hermans haar scriptie. Petra is peuterleidster bij Peuteropvang Heerlen en eerstejaars student Pedagogiek aan de Fontys Hogeschool. Voor haar propedeuse schreef ze het handboek preventie interventie ‘Bewegen’. Daarin legt ze de relatie uit tussen bewegen en concentratie en taal én benadrukt ze het belang van een positieve benadering en complimenten geven.

Petra: “Bij Peuteropvang Heerlen is er al heel veel aandacht voor bewegen. Voor mijn scriptie wilde ik dat onderwerp verder uitdiepen. Ik ben op zoek gegaan naar iets dat speelt in de peutergroep, maar ook thuis. Collega peuterleidsters gaven aan dat er kinderen zijn die tijdens de kringactiviteit zitten te geeuwen of op hun duim zuigen en minder actief deelnemen aan het kringgesprek. Daarover ben ik gaan lezen en informatie gaan opzoeken en wat blijkt: na korte lichamelijke activiteit is er weer meer aandacht en concentratie. Het gaat daarbij vooral om coördinatieoefeningen, want die stimuleren dat deel van de hersenen dat kinderen helpt ‘bij de les te blijven’. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat positieve aandacht en complimenten het gedrag van een peuter positief veranderen, dat het motiveert en stimuleert.”

De dagritmekaart is een belangrijk en handig instrument hierin, weet Petra. “Naast de gebruikelijke dagritmekaarten is dit een kaart met daarop de kring. De kindjes hebben hun handen op hun knieën en de nadruk ligt op de pratende monden. Doordat de handjes op de knieën liggen, kan er actief meegepraat worden, zonder duim in de mond. Ook klinkt het anders als de juf bij drukte en rumoer in de kring zegt. ‘Handjes op de knieën, kijk maar op de kaart’, dan dat ze steeds moet zeggen ‘niet duimen, niet aan je buurman zitten. Voel je het verschil? Met die positieve benadering en door het geven van complimenten verhoog je het welbevinden van de peuter. Daardoor voelen ze zich prettig en veilig in de groep. Een peuter die op zijn gemak is, zal ook eerder meepraten en meedoen tijdens de kringactiviteit.”

Petra deed de beweeg- en concentratieoefeningen in de VVE1 groep van Pino. Van de leidsters kreeg ze feedback en die heeft ze weer toegepast en gebruikt in peuteropvang de Belhameltjes. “De overgang van de beweegactiviteit naar de kring was niet helemaal duidelijk. Daarom zingen wij nu vóór de beweegactiviteit het liedje dat we gymoefeningen gaan doen en daarna een lied om in de kring te gaan zitten. Bewegen is heel leuk, peuters hebben die beweegdrang nou eenmaal. De combinatie van beweegoefeningen gericht op de concentratie, een positieve benadering en het geven van complimenten hebben nu al een positief effect. Iedere dag bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Niet alleen voor een fit lichaam, maar ook voor een gezonde geest. Het bevordert de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek en helpt bij de concentratie. En dit zijn nog maar enkele voordelen op rij. Met dit onderzoek en de uitvoering ervan hoop ik leidsters, maar zeer zeker ook ouders enthousiast te maken. Beweeg ook thuis met jullie peuter en praat erover!”

Voor leidsters van POVH en POVV: het handboek n.a.v. de scriptie van Petra ligt ter inzage in het kantoor van POVH aan de Molenwei.

Reageren is niet mogelijk