Aanpak GGD voor de komende periode

Eerder dit jaar hebben we u geïnformeerd over het toezicht op de kinderopvang tijdens de lockdown. Inmiddels zijn alle kinderopvanglocaties weer geopend en heeft het kabinet besloten dat de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels woensdag 19 mei doorgaan.

Graag informeer ik u bij deze over de wijze van toezicht de aankomende periode.
Zoals bij u bekend, hebben wij tot op heden de inspectieonderzoeken voornamelijk telefonisch en/of via beeldbellen uitgevoerd. Enkele onderzoeken zijn gedeeltelijk op locatie uitgevoerd.

Ook in de komende weken zullen de meeste inspectieonderzoeken nog op de inmiddels bekende, digitale wijze plaatsvinden. Hoelang er nog digitale inspectieonderzoeken plaatsvinden is nu nog niet bekend. Echter naast digitale inspecties zullen er nu ook op sommige locaties weer onaangekondigde onderzoeken plaatsvinden. Toezichthouders maken daarin de afweging of locatiebezoek nodig en verantwoord is.

Wat kunt u van ons verwachten tijdens een inspectieonderzoek op locatie?

Uiteraard komen wij enkel op locatiebezoek als wij zelf gezond zijn.
Tijdens de inspectie zal de toezichthouder het bezoek zo kort mogelijk houden.
We bezoeken de locaties met name voor de beoordeling van de praktijksituatie. Documenten kunnen via email aangeleverd worden.
Overige zaken proberen we zoveel mogelijk, na het inspectiebezoek, telefonisch of via teams te bespreken.

Tijdens de inspectie nemen we de volgende maatregelen, om verspreiding van het Corona- virus zoveel mogelijk tegen te gaan, in acht:
– Wij schudden geen handen tijdens ons bezoek;
– Wij dragen een mondmasker;

– Wij houden 1,5 meter afstand van andere volwassenen;
– Wij wassen of desinfecteren onze handen zowel voor- als na het bezoek;
– Voordat we binnenkomen informeren we naar de genomen maatregelen op uw locatie, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Hygiëne & Inspectie

GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst

Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 – 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het toezicht voor iedereen veilig en verantwoord kan verlopen. Bij het inspecteren is er dus aandacht voor de nieuwe werkelijkheid waar zowel de kinderopvang als het toezicht zich in bevinden. Uiteraard blijft onverminderd van kracht dat u als houder de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving, ondanks de bijzondere situatie, dient te waarborgen. Voor de meest recente informatie verwijzen wij u o.a. naar de website www.veranderingenkinderopvang.nl en www.ggdzl.nl

Reageren is niet mogelijk