Alle Heerlense kinderen gelijke kansen

Alle kinderen en jongeren verdienen gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2016 een actieplan gepresenteerd. In dit actieplan doet OCW voorstellen voor het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Daarnaast wil het ministerie met alle betrokken partijen een alliantie voor gelijke kansen vormen.

De betrokken partijen in Heerlen zijn: Peuteropvang Heerlen, Movare, Innovo, Alcander, Meandergroep, GGD, Universiteit Maastricht en de gemeente. Zij nemen gezamenlijk deel in de projectgroep Gelijke Kansen Alliantie. De aftrap vond plaats op donderdag 8 maart. Na een gezamenlijk ontbijt volgde een uitleg over de aanpak van onder de warme overdracht, in dit geval de overgang van peuteropvang naar basisschool.

Wethouder Jordy Clemens opende de bijeenkomst met een aansprekend beeld. Of de aanwezigen weleens met buslijn 20 reisden? De lijn van Schinveld naar Kerkrade. Hij gaf aan dat er op zo’n korte afstand al veel verschillen zijn op de meest uiteenlopende gebieden, van prijzen van koopwoningen tot de levensverwachting van de bewoners van de verschillende wijken en de kansen die kinderen krijgen. “Zijn die verschillen te rechtvaardigen,” vraagt wethouder Clemens zich af. “Nee, dat zijn ze niet en daarom zitten we hier! Om álle kinderen de kans te bieden zich goed te ontwikkelen, een goede start te maken in de peuteropvang en op school en om uiteindelijk hun talenten te kunnen ontplooien en terecht te komen op de plek waar ze thuishoren, op de plek waar ze met die talenten aan de slag kunnen gaan.”

Acht basisscholen en peuteropvanglocaties werken mee aan het project, waarin de komende tijd zal worden onderzocht hoe een uitgebreidere warme overdracht samen met de ouders, peuteropvang, school, jeugdconsulent, jeugdgezondheidszorg en andere betrokken partners zoals Integrale Vroeghulp (IVH) en MEE, kan bijdragen aan een betere ontwikkeling van kinderen.

Reageren is niet mogelijk