Alles er uithalen wat erin zit!

Stel er was een programma dat helpt het werkplezier te verhogen, dat de omgang met de peuters gemakkelijker maakt en dat ervoor zorgt dat peuters zich sneller veiliger voelen bij jou en in de groep?
Goed nieuws, dat programma is er. Het heet Triple P PECE (Positive Early Childhood Education) en wordt al een tijdje gebruikt in Australië. Het programma had er verschillende positieve bijwerkingen. Niet alleen voelen de kinderen zich door de positieve aanpak veiliger, meer uitgedaagd en kunnen zich daardoor beter ontwikkelen. Ook hadden de leerkrachten en pedagogisch medewerkers minder last van werkdruk en werkstress. De samenwerking was beter en er werd samen meer bereikt. “Een geweldig resultaat,” vinden Annie Slabbers en Desiree Habets die het programma verder hebben uitgewerkt voor POVH.

Peuters kunnen zich pas ten volle ontwikkelen als er vertrouwen is. Als ze zich veilig voelen in de groep en bij de leidsters. PECE helpt leidsters dat vertrouwen tussen haar en de peuter op te bouwen. Het geeft ook handvatten om de peuters te leren omgaan met moeilijke situaties. Dat gebeurt in een scholingsprogramma van vier online modules van een uur.

Pilot
POVH krijgt de kans om mee te doen aan een pilot die nu in Nederland wordt opgestart.
De pilot wordt begeleid door de Universiteit van Amsterdam. Zij gaan onderzoeken of de resultaten geboekt in andere landen ook gelden voor Nederland.
Het proces wordt begeleid door Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind.

Hoe het werkt
Alle leidsters worden de komende drie jaar opgeleid om PECE te kunnen uitvoeren in hun dagdagelijkse activiteiten. In vier modules van een uur worden 22 opvoedstrategieën uitgelegd.
De training start in het schooljaar 2022/ 2023 en er starten steeds twee locaties tegelijk. Eén locatie wordt opgeleid en gecoacht. De andere locatie is de controlegroep. Zij werken zonder het positieve gedachtegoed van PECE en worden op een later moment getraind en gecoacht.
Beide locaties vullen dezelfde vragenlijsten in, zodat de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam het verschil zien. “Een ontzettend waardevol leermoment,” weten Annie en Desiree. “We hebben al zoveel in huis. Dit programma haalt al die vermogens nog meer naar boven en versterkt ze ook nog eens. En daarin kunnen we heel veel van elkaar leren.”

Coaching
De eerste drie locaties worden door Desiree gecoacht. Zij is Triple P gecertificeerd en gaat vanuit Triple P een workshop coaching volgen.
Zodra de eerste drie locaties getraind en gecoacht zijn kunnen de leidsters van deze locatie het gedachtegoed van PECE delen met collega’s van een andere locatie. Hoe dit er uit gaat zien horen jullie op een later tijdstip.
PECE staat niet los van VVE. Annie: “Het werkt alleen maar sámen met VVE. VVE wordt in het opvoedprogramma meegenomen.”

Nog even dit
De modules zijn vertaald in het Nederlands. Na het opvoedprogramma zijn er vier aanvullende bijeenkomsten voor de leidsters die al opgeleid zijn. PECE wordt opgenomen in het scholingsplan en leidsters worden gefaciliteerd in uren.
Annie: “Ik ben enthousiast over Triple P PECE, want we gunnen al onze pedagogisch medewerkers dat goede gevoel over hun werk, een groep waar de peuters lekker in hun vel zitten en zich positief ontwikkelen en een fijne samenwerking!”

Reageren is niet mogelijk