ANBI Informatie

RSIN: 811586443


Contactgegevens:
postadres:  
Postbus 2665, 6401DD, Heerlen
Bezoekadres:
Molenwei 400, 6412WG, Heerlen
Tel: 045-4007700
E-mail:  info@povh.nl

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen:
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Doelstelling:
POVH stimuleert en ondersteunt op pedagogisch verantwoorde wijze jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in hun ontwikkeling door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden (samen spelend leren) en op voorschoolse educatie gerichte programma’s. POVH biedt daartoe algemeen, laagdrempelig en kleinschalig peuterspeelzaalwerk aan, geografisch gespreid over de gehele gemeente Heerlen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te bieden op de basisschool.

Statutaire bestuurssamenstelling:
De Raad van Toezicht:
Voorzitter
P.Sanders
Vice voorzitter
S.Laurs

Leden van de Raad van Toezicht:
T. Leblanc
J.Ortmans


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en actuele beleidsplan:
Jaarverslag 2020

Beleidsplan POVH 2020 – 2022

Reageren is niet mogelijk