Beschermde gegevens in de peuteropvang


Bedrijven of organisaties mogen niet zomaar persoonsgegevens verzamelen. Dat staat in de nieuwe wet AVG. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Ook Peuteropvang Heerlen/Voerendaal dient zich te houden aan de regels die bij de wet horen. Om de daarbij behorende processen en de uitvoering ervan goed in de gaten te houden, is er een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Voor POVH en POVV is dat Robert Israel. Hij nam onlangs het werk als ICT’er over van Mick Ubags. AVG is onderdeel van deze functie.
Robert Israel: “De organisatie verzamelt persoonsgegevens die op de eerste plaats nodig zijn om een kind in te schrijven. Maar ook om aan de wettelijke verplichtingen voor Peuteropvang te voldoen. Daarnaast zijn er persoonsgegevens van medewerkers nodig en ook die vallen onder de AVG. Het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens moet zorgvuldig en volgens de regels van AVG gebeuren. Mick Ubags, mijn voorganger ICT ’er, heeft veel werk verzet om AVG te integreren binnen de organisatie. Mijn taak is het nu om dit verder uit te werken en om toezicht te houden of de regels worden nageleefd en of alles volgens de procedure werkt. Een voorbeeld, de inschrijving van een peuter gebeurt in veel gevallen via de website. De website moet daarom beveiligd zijn. Door middel van een beveiligd systeem worden de gegevens versleuteld over het internet gestuurd. De gegevens worden verder verwerkt en op een veilige manier opgeslagen. POVH/POVV werkt al geruime tijd met een beveiligde website, ruim voordat AVG inging.”

Voor POVH/POVV betekent de AVG-wet verder dat alle processen waarbij persoonsgegevens zijn betrokken volgens een procedure in kaart moeten worden gebracht.  Daarom zal Robert de komende periode met verschillende afdelingen en medewerkers om tafel gaan om de lopende processen gezamenlijk door te nemen. Er wordt een begin gemaakt bij de kind- en financiële administratie, waarna de personele administratie en het secretariaat volgen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt ná de vakantieperiode met de medewerkers in de peuteropvanglocaties het traject over het omgaan met gegevens binnen de AVG ingezet.
Nu al maken onder andere de bestuurders-managers die gevoelige gegevens opslaan gebruik van goedgekeurde beveiligde USB-sticks. Robert: “Voor de ouders en medewerkers is het een goede zaak dat AVG geïntegreerd is binnen Peuteropvang Heerlen en Voerendaal. Het stelt gerust dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens.”

Ouders en medewerkers kunnen natuurlijk ook gebruik maken van hun rechten betreffende de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens. Meer lezen over het privacy beleid van POVH/POVV via: https://peuteropvangheerlen.nl/privacy-beleid-stichting-peuteropvang-heerlen/

Reageren is niet mogelijk