Centrale Ouderraad en Oudercommissie: partners in opvoeding

 

Wat is de Centrale Ouder Raad (COR)?
De Centrale Ouderraad bestaat uit ouders die namens u het bestuur van
Peuteropvang Heerlen (POVH) en Peuteropvang Voerendaal (POVV) adviseren over onderwerpen die voor ouders/verzorgers en hun kinderen belangrijk zijn. U als ouder/verzorger kunt via de COR invloed uitoefenen (middels een adviesrecht) op het beleid (de manier waarop POVH en POVV alles regelen). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: communicatie, wachtlijstbeleid, veiligheid, privacy, gezondheid, hygiëne, kwaliteit van de van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen en dergelijke.

Wat doet de COR?
• Geeft advies
• Levert inbreng, maar organiseert niet
• Komt vier keer per jaar bij elkaar
• Is het aanspreekpunt voor ouders/oudercommissie
• En meer

Heeft u een vraag? Dan horen wij het graag!
• Stuur een e-mail naar info@povh.nl of
• Schrijf naar Peuteropvang Heerlen, COR, Postbus 2665, 6401 DD, Heerlen of
• Vraag de leidster van uw locatie contact met de COR op te nemen.

Wat is een oudercommissie (OC)?
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders uit een peuteropvanglocatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van die locatie. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te handhaven en te verbeteren.

Het streven is dat  iedere locatie van Peuteropvang Heerlen (POVH) en Peuteropvang Voerendaal (POVV)  een eigen oudercommissie heeft. De oudercommissie overlegt op haar beurt weer met de Centrale Ouderraad.

Wat doet de oudercommissie?

• Bewaakt de kwaliteit
• Adviseert
• Speelt een rol bij het verbeteren van de communicatie naar de ouders

Heeft u een vraag? Dan horen wij het graag!
• Stuur een e-mail naar info@povh.nl of
• Schrijf naar Peuteropvang Heerlen, COR, Postbus 2665, 6401 DD, Heerlen of
• Vraag de leidster van uw locatie contact met de COR op te nemen.

De mening van ouders telt!

 

 

Reageren is niet mogelijk