Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Peuteropvang Heerlen (POVH)

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van POVH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Reageren is niet mogelijk