Brief aan ouders

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf maandag 8 februari zullen al onze locaties weer geopend zijn en komt de noodopvang te vervallen.

Wij verwelkomen uw peuter graag  weer in onze locaties op de gebruikelijke dagen die met u zijn afgesproken.

In de week van 15-19 februari zijn onze locaties gesloten vanwege Carnavalsvakantie.

De Corona maatregelen zoals voorheen blijven gelden. Het kan zijn dat de maatregelen nog verder worden aangescherpt op uw locatie.

Dit is onder andere afhankelijk van de afspraken met de basisschool en nieuwe maatregelen van het RIVM.

Meer informatie hierover ontvangt u zo snel mogelijk per mail, brief of onze website.

Met vriendelijke groet,

Bestuur POVH

 

Maatregelen:

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest; een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

  • Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage. Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

 

Reageren is niet mogelijk