Brief aan ouders

Beste ouders,

Naar aanleiding van de persconferentie van 14-12-2021 het volgende:

Alle Peuteropvang locaties van POVH blijven van 20 t/m 24 december geopend!
Wij verzoeken alle ouders dringend om de algemene richtlijnen betreffende Corona in acht te nemen.

Kinderen tot 4 jaar blijven thuis:

 • bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Ze laten zich testen. Dat kan bij de GGD of met een zelftest. En zij blijven thuis tot de uitslag bekend is. Bij een positieve uitslag van de zelftest blijft het kind thuis en is een extra test bij de GGD nodig;
 • als een huisgenoot corona heeft. Een kind met een huisgenoot met COVID-19 moet:
  • 10 dagen in quarantaine na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon;
  • Een test bij de GGD doen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine en hoeft dus niet meer thuis te blijven);
 • Als zij wachten om zich te laten testen en/of als zij wachten op hun testuitslag.
 • Als zij een negatieve testuitslag hebben na een eerdere positieve test en binnen de besmettelijke periode zitten.
 • Als zij in quarantaine zitten omdat zij een huisgenoot zijn van iemand in huis met corona en mag pas uit quarantaine bij een negatieve testuitslag op dag 5. Een negatieve testuitslag voor dag 5 zorgt niet voor vervroegde beëindiging van de quarantaine.

Bel altijd de huisarts als het kind erg ziek is.

 

Kinderen tot 4 jaar hoeven niet thuis te blijven als zij:

 • Een negatieve testuitslag hebben van de GGD of van een zelftest;
 • een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn hebben (dus verkoudheidsklachten);
 • af en toe hoesten;
 • last hebben van bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid);
 • nauw contact (binnen 24 uur, minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) zijn van iemand met corona. Zij moeten dan tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon het contact met kwetsbare personen vermijden;
 • nieuwe klachten krijgen die passen bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum) van een bevestigde corona-infectie.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de leidsters van de Peuteropvang locatie of via de mail info@povh.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Ingrid van den Bunder


Bestuurder-Manager
Communicatie en Innovatie
Stichting Peuteropvang Heerlen

 

Maatregelen:

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest; een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

 • Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage. Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

 

Reageren is niet mogelijk