De coach moet coachen!

Zo’n zes jaar zijn de VVE-coaches nu werkzaam binnen Peuteropvang Heerlen en Voerendaal. (zes pedagogische VVE-coaches voor Heerlen en één voor Voerendaal). De eerste periode was een periode van bezig zijn om de organisaties te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en om hun functie als coach te ontwikkelen en af te bakenen. In de tweede periode ging het om coaching on the job op de vier verplichte domeinen van VVE: kwaliteit VVE-methode, kwaliteit zorg, de doorgaande lijn en ouderparticipatie.

Bestuurder-manager Godelieve Lancee en pedagogisch VVE-coach Jacqueline Knooren: “Sinds januari 2019 is het wettelijk verplicht pedagogisch VVE-coaches aan te stellen. Gelukkig hebben de gemeente Heerlen en POVH/POVV hier al veel eerder in geïnvesteerd. Een goed moment om de rol van de coach samen met MT, OR en coaches te evalueren, helder te hebben en op papier te zetten. Resultaat: een compact en eenduidig overzicht ‘de rol van de pedagogisch VVE-coach’. Wat kunnen we in deze van elkaar verwachten, een onderwerp dat in de volgende teamvergadering door de manager en pedagogisch VVE-coach besproken wordt.

De hoofdtaak van de pedagogisch VVE-coach is het signaleren en bewaken van de competenties en bekwaamheden van de leidsters. De coach ondersteunt de medewerkers daar waar nodig bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit en de professionele ontwikkeling. Daarnaast borgt de coach de uitvoering van Speelplezier en Piramide en VVE en organiseert en geeft zij trainingen. De tweede belangrijke taak van de coach is de zorg. Samen met de leidsters signaleren, ondersteuning bieden bij het opstellen van het individueel actieplan, ondersteunen bij tutoring en registratie en als sparringpartner dienen voor de leidster.
Leidsters hebben allereerst hun eigen verantwoordelijkheid. Daar waar er vragen zijn over de eigen werkwijze kunnen ze de coach inzetten. Dat kan in individuele gesprekken of als team. Het kwaliteit ondersteuning instrument van POVH en POVV is het instrument van beeld coaching, jullie allemaal bekend. De coaches zijn toegerust om beeldcoaching toe te passen, op eigen verzoek van de leidsters, op verzoek van de coach of op verzoek van de manager van de zaal. Het pedagogisch beleid geeft de richting aan en is voor iedere zaal hetzelfde. Het pedagogisch werkplan geldt voor de individuele zaal en bepaalt mede de werkwijze in die betreffende zaal.

Verder bewaakt de coach de doorgaande lijn. De overgang naar het basisonderwijs is voor kinderen en hun ouders een grote stap. Afspraken, regels en rituelen, programma, pedagogisch en didactisch handelen enzovoorts tussen peuteropvang en basisschool moeten onderwerpen zijn waar men het met elkaar over heeft en waarin men zich aan elkaar aanpast (voor zover als mogelijk is). Dat komt het gevoel van veiligheid ten goede. Een doorgaande lijn is niet vanzelfsprekend geregeld en vraagt iets van de deelnemers. Coaches kunnen daarin ondersteunen
Ouderparticipatie is de vierde taak.  Gerespecteerd partnerschap tussen ouder en professional komt het kind ten goede. Elke ouder heeft een stem. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden om die stem te laten horen. Ook ouderparticipatie is niet vanzelfsprekend geregeld en vraagt iets van deelnemers. En ook hierin kunnen de coaches ondersteunen.

Godelieve en Jacqueline: “Beslissingen nemen en weerstand oplossen is de taak van de manager van de zaal; de pedagogisch VVE-coach moet kunnen coachen. De coach vraagt aan de leidster ‘wat heb je nodig en wat kan ik voor je doen’ en gaat daar samen met de leidster mee aan de slag.”

Reageren is niet mogelijk