Professionalisering Peuteropvang

Stichting Peuteropvang Heerlen kan collega-instellingen ondersteunen bij zowel de inhoudelijke ontwikkeling en de invulling en organisatie van het primair proces als bij het opzetten en uitvoeren van aspecten van management en bedrijfsvoering.

In het primair proces zijn de aandachts- c.q. ontwikkelpunten veelal:
Voorschoolse educatie (invoering, scholing, begeleiding)
Kwaliteitsbeleid en -zorg
Zorgkinderen
Werkinhoud richten op ontwikkelingsondersteuning
Samenwerken met ketenpartners (w.o. de basisschool)

In het secundair proces gaat het veelal om professionalisering van:
Bestuur en management
Personeel en organisatie
Financiën en administratie
Automatisering
Communicatie, marketing en werving

Aanwezige inhoudelijke expertise binnen Peuteropvang Heerlen

 • Werken in VVE-peuteropvanglocaties met het door CITO ontwikkelde educatieve programma VVE-Piramide met gecertificeerde leidsters
 • Werken op VVE-locaties met het programma Speelplezier met gecertificeerde leidsters
 • Alle VVE-leidsters scholing gevolgd in kader Vversterk (verdiepingsscholing)
 • Werken met NJi-methodiek Speel, methodische kwaliteitsbewaking
 • Samenwerken met basisscholen, gezamenlijk programma, koppeloverleg, warme overdracht
 • Ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsbeleid, HKZ-gecertificeerd
 • Scholing en opleiding: gecertificeerde Piramidetrainster en gecertificeerde Speel-trainster in dienst
 • Inhoudelijke expertise op het gebied van onder meer inhoudelijke begeleiding, zorgkinderen, pedagogisch beleid en kwaliteitszorg
 • Geautomatiseerd kindvolgsysteem
 • Opstarten peuteropvang in AZC

Aanwezige expertise op vlak van management en bedrijfsvoering binnen Peuteropvang Heerlen

 • Bestuur, beleidsontwikkeling en management (strategisch, tactisch, operationeel)
 • Personele zaken, personeelsbeleid en uitvoering van beleid, salarisadministratie
 • Financiële administratie, kindadministratie, ouderbijdrage administratie, administratieve organisatie, administratie is geautomatiseerd
 • Werving, toeleiding naar VVE, huisbezoeken, pr en communicatie
 • Opstarten peuteropvang in AZC

Expertise bereikbaar voor anderen
De door POVH te leveren diensten kunnen tegen een non-profit tarief aangeboden en op maat worden ingevuld. Ondersteuning kan worden geboden in de vorm van opleiding en scholing en inzet van gekwalificeerde medewerkers in inhoudelijke processen of op het terrein van management en bedrijfsvoering, zowel projectmatig als in een continue samenwerkingsverband.

Voor meer informatie: info@povh.nl.

Stichting Peuteropvang Heerlen, Postbus 2665, 6401 DD Heerlen,

Reageren is niet mogelijk