Opleiding en scholing voor VVE-programma

PWH kan een opleidings- en scholingsaanbod doen voor andere kindorganisaties specifiek gericht op de voor- en vroegschoolse educatie. Dat kan een volledig scholingstraject zijn dat leidt tot Piramide/Speelplezier-certificering van leidsters, leerkrachten en pedagogisch medewerksters (inclusief het door CITO af te geven certificaat), maar ook een op maat en behoefte afgestemd programma.

Peuterspeelzaalwerk Heerlen beschikt over één van de weinige door CITO opgeleide en erkende gecertificeerde Piramide-trainsters in Limburg. Deze is gecertificeerd trainster voor het methodisch CITO-programma Piramide in zowel het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs als in de kinderopvang. Daarnaast beschikt PWH over twee trainsters voor de methode Speelplezier. De docenttrainsters zijn binnen PWH ook belast met de begeleiding van de leidsters die dagelijks werken met Piramide en Speelplezier en beschikken daarmee over een brede expertise op het terrein van Piramide en Speelplezier zowel in theoretische als in praktische zin.

Voor meer informatie kunt u terecht bij docenttrainster Godelieve Lancee, te bereiken via het centraal telefoonnummer van PWH 045-4007700 of via e-mail info@peuterspeelzaalwerk.nl.

Reageren is niet mogelijk