Disclaimer

Disclaimer voor peuteropvangheerlen.nl

Stichting Peuteropvang Heerlen, hierna te noemen POVH, verleent u hierbij toegang tot peuteropvangheerlen.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

POVH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

POVH spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van POVH.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan POVH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Reageren is niet mogelijk