‘Een intensieve periode, waarin je de kinderen vooruit zag gaan!’

ogw1

Afgelopen jaar volgden de leidsters van PWH de training Opbrengst Gericht Werken (OGW), waarvan nu ook de vierde en laatste trainingsperiode voorbij is. Tijdens de high tea die als afsluiting van dit schooljaar in Auberge de Rouge werd gehouden, mochten alle leidsters hun certificaat in ontvangst nemen.

Maar wat was ook al weer Opbrengst Gericht Werken? Bij opbrengstgericht werken spelen peuterspeelzaalleidsters in op de ontwikkeling en interesses van het kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Door met activiteiten in te spelen op die individuele ontwikkeling, kun je ieder kind persoonlijk en uiteindelijk ook de peuters als groep weer een stap vooruit helpen. Daarin is het belangrijk dat je als leidster weet wie het kind is, waar het kind staat in de ontwikkeling en welke activiteiten je kunt gebruiken om weer een stapje verder te komen. Niet de activiteit, maar het doel is richtinggevend.

Manager-bestuurder Godelieve Lancee die vanuit PWH de leidsters in dit proces en in de training begeleidde, blikt terug. “Vanaf het begin heb ik er op gehamerd dat er al heel veel deskundigheid is. Dus de theorie was niet nieuw, maar door de training werden leidsters zich er weer meer van bewust wat ze doen en waarom. Het doel van PWH en leidsters met Opbrengst Gericht Werken: kinderen met zo min mogelijk achterstand naar de basisschool te laten gaan. Belangrijkste opdracht was het ‘leren lezen’ van het kind. Daarmee bedoelen we dat de leidsters door het kind te observeren steeds meer ontdekken wat het individuele kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daar kun je je activiteiten op aanpassen en ook rekening mee houden bij het samenstellen van groepjes bij mix en koppel. Uiteindelijk weet je dus wat het individuele kind nodig heeft, maar ook kun je de groep beter begeleiden. Heel begrijpelijk dat in de waan van de dag en de problematiek van de groep dit niet altijd naar volle tevredenheid verloopt. Daarom zeg ik ook altijd, houd je doelen klein en maak niet te snel de volgende stap. Want het doel dat de leidster voor de individuele peuter of de groep stelt, is de leidraad.”

De training OGW werd mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente Heerlen. “Alle leidsters namen aan de training deel en ze hebben keihard gewerkt”, benadrukt Godelieve. “Ook de VE-coaches volgden de training. Heel waardevol, want de coaches zullen de leidsters daar waar nodig blijven begeleiden in het proces.”

Jolanda Vizzarri vond de training duidelijk en leerzaam. “Maar het resultaat zie ik nóg niet”, vindt Jolanda, “wat ik onder andere geleerd heb is dat er heel veel papieren ingevuld moeten worden en dat kan in mijn ogen eenvoudiger. Ik ben er niet van overtuigd dat we door dit invullen de kinderen beter zouden kunnen begeleiden. Want kinderen zijn iedere dag anders, en ontwikkelen en gedragen zich anders. Dat kan ik niet van papier aflezen, vind ik.”

Voor VE-coach Shánna Jansen was opbrengstgericht werken niet nieuw. Op donderdag en vrijdag staat ze zelf voor de klas in Taalschool de WereldDelen in Heerlen, waar ook vanuit Opbrengstgericht werken wordt gewerkt. “Vanuit die ervaring met OGW kon ik de andere deelnemers dingen duidelijk maken, versterken, enthousiasmeren en ook indenken wat er allemaal op de leidsters afkwam. Want de leidsters deden al zoveel en tijdens de training was het soms best zwoegen om alles op papier te krijgen. Als je nu het eindresultaat ziet, mag iedereen heel trots zijn. De leidsters zijn zo enorm gegroeid, ook al zien ze dat zelf soms nog niet. Leidsters hebben vooral geleerd goed te letten op de ontwikkelbehoeftes van de kinderen. Ze zijn in staat om het individuele kind goed te observeren en te bepalen wat het kind nodig heeft. Niet alleen de zwakke kinderen worden begeleid, maar ook de pientere kinderen worden op hun niveau aangesproken. Op deze manier is de start in de basisschool een stuk gemakkelijker.”

“Godelieve had een duidelijk kader geschept waarbinnen de training werd gegeven”, vervolgt Shánna, “er zat een duidelijke lijn in. Als VE-coach heb ik geleerd om goed te kijken en te luisteren naar wat leidsters aangeven. Ik zal ze meer gaan helpen met hun hulpvraag. Ik kijk er positief op terug. Het was een leerzame tijd.”

Josee van den Ven kijkt terug op een intensieve periode: “We hadden nogal extra werk doordat we veel lijsten moesten invullen. En dat was zwaar, omdat dit naast je werk een aantal uren in beslag nam, uren waarin je je aandacht erbij moest houden om alles goed in te vullen. Het was soms ook wel moeilijk om tijd te vinden om samen met je collega’s te overleggen. Maar het positieve was, dat ik er veel van heb opgestoken en ik nu nog bewuster naar de kinderen kijk, naar wat de kinderen al kunnen en welk doel je met ieder kind wil bereiken. En soms is dit ook het doel dat je met de hele groep wil behalen zoals bijvoorbeeld samenspel. Naast het vele werk heeft deze cursus ook plezier gebracht. Je zag de kinderen vooruit gaan, dat was ons doel en geweldig als dat ook lukt. Opbrengst gericht werken levert dus zeker winst op.”

Reageren is niet mogelijk