Gebaren als ondersteuning van de taalontwikkeling

Nederlands met gebaren. Daar is de laatste jaren binnen peuteropvang Heerlen veel aandacht voor. Gebaren ondersteunen de taal. In veel zalen gebruiken de pedagogisch medewerkers deze manier van communiceren met peuters al, bijvoorbeeld bij de start van de dag. “Nederlands met gebaren is ter ondersteuning van de taalontwikkeling,” legt VVE-coach Esther Everaers uit, “je praat dus niet in gebaren, want dat is de Nederlandse gebarentaal. Maar met gebaren ondersteun je de belangrijkste woorden in de zin. Bijvoorbeeld kring, spelen, hoeken en opruimen.”

 
Met de ondersteunende gebaren komt de taalontwikkeling beter op gang. Esther: “Dat werkt bij ieder kind zo, maar zeker bij kinderen die extra ondersteuning bij de taalontwikkeling kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als die taalontwikkeling wat langzamer gaat of als Nederlands de tweede taal is. Peuters zien het gebaar en begrijpen eerder wat er van hen wordt verwacht. Daardoor kunnen ze meedoen; zijn ze minder gefrustreerd en voelen zich veiliger. Een succeservaring voor het kind!”
 
De pedagogisch medewerkers zijn de ambassadeurs van de ondersteunende gebaren. Het werkt, weten ze. Zoals in peuteropvang Kiddooh, waar Miranda van de Zand, Celine Roijen en Joyce Pranger enthousiast zijn over het gebruik van gebaren. “We zijn gestart met het uitbeelden van drie activiteiten uit het dagritme. De peuters waren meer betrokken en ze namen de gebaren al heel snel van ons over. Daarom besloten we om de gebaren verder uit te breiden. Inmiddels beelden wij het hele dagritme uit in gebaren en hebben de kinderen en wij als leidsters dit al aardig onder de knie. Voor ons is die ondersteuning van de Nederlandse taal met gebaren een toegevoegde waarde in het communiceren met onze peuters bij Kiddooh.”
 
In Klein Duimpje hield een stagiaire een presentatie over Nederlands met gebaren. Astrid van Prehn, Soraya Vermeesch en Aniek Theunissen: “Wij waren enthousiast en zijn de gebaren meteen gaan gebruiken. We doen dat bij het dagritme. Iedere pictogram ondersteunen we met het gebaar dat daarbij hoort. De meeste kinderen pikken dit heel snel op, vinden het zichtbaar leuk en doen enthousiast met ons mee. Graag willen we ook de thema’s en de woorden die daarbij horen, ondersteunen met gebaren. Op dit moment vinden peuters het gewoon leuk om met ons mee te doen. We hopen ook gemakkelijker contact te krijgen met de peuter die niet praat of meer ondersteuning daarin nodig heeft.”
 
Je kunt gebaren al gebruiken bij kinderen vanaf zes maanden, weet Esther: “De handjes van kinderen ontwikkelen zich sneller dan het spraakorgaan. Gebaren bieden niet alleen kinderen veel voordeel, ook de pedagogisch medewerkers hebben er baat bij. Ze zijn door de gebaren bewuster met taal bezig. Ook bieden ze taal op een rustigere manier aan. Er is meer aandacht voor de boodschap.”

Reageren is niet mogelijk