‘Gun je kind het allerbeste’

Foto: gemeente Heerlen

Peuteropvang Heerlen heeft peuteropvanglocaties in alle wijken van Heerlen. In die locaties wordt de voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. Maar wat is VVE ook al weer? En waarom vindt de gemeente Heerlen het zo belangrijk dat VVE wordt aangeboden in de peuteropvang? We spraken erover met wethouder Jordy Clemens die onder andere Jeugd en Onderwijs in zijn portefeuille heeft.

“Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Peuteropvang Heerlen levert daar een bijdrage aan. Peuters kunnen er samen spelen en al spelend leren ze een heleboel. Maar soms komt het voor dat bijvoorbeeld de taalontwikkeling achterblijft. Het doel van VVE is om peuters die een (taal)achterstand hebben spelenderwijs te begeleiden en ondersteunen.  Dat gebeurt spelenderwijs en met speciaal daarvoor ontwikkelde methodes. Zo wordt die achterstand verkleind of weggewerkt. Peuters worden op die speelse manier beter voorbereid op de basisschool. Het mooie is dat de onderbouw van de basisschool dezelfde VVE-methodes gebruikt. Heel herkenbaar dus voor de kinderen. Gemeente Heerlen subsidieert VVE. En vanaf dit voorjaar gaan de kinderen die het nodig hebben gratis deelnemen aan voorschoolse educatie. Want als gemeente gunnen we onze peuters het allerbeste. We willen het maximale uit ieder kind halen. Dat heeft alleen maar voordelen voor het kind tijdens het opgroeien en uiteindelijk ook in zijn volwassen leven.”

De voorbereiding om VVE gratis aan te bieden zijn in volle gang. Ouders van peuters die al naar de peuteropvang gaan, worden hierover ingelicht. Ouders van jonge kinderen die voor gratis VVE in aanmerking kunnen komen, krijgen hierover bericht of worden via het consultatiebureau ingeseind. Wethouder Clemens: “Zowel de gemeente als Peuteropvang Heerlen nemen graag die financiële en administratieve drempel weg voor ouders. Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Maar wat ik vooral tegen jonge ouders wil zeggen: gun je kind de peuteropvang. Gun je kind een soepele overgang naar de basisschool. Een deel van de peuteropvanglocaties bevindt zich in gebouwen waar ook de bibliotheek, het consultatiebureau, de verenigingen enzovoorts een plek hebben. Door kinderen naar de peuteropvang te laten gaan, groeit het midden in de samenleving op. Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij de ouders. Maar daarnaast bieden we mogelijkheden om dingen samen te doen. Peuteropvang ondersteunt ouders en helpt kinderen op weg naar een kansrijke en gelukkig toekomst. Mijn advies, loop eens binnen bij een peuteropvanglocatie, neem er eens een kijkje en stel je vragen. Gun je kind het contact met andere kinderen, gun het om spelend te leren, om de wereld te ontdekken en om zich te ontwikkelen.”

Reageren is niet mogelijk