Heerlense dialectwoorden behouden met een leesplank

De taalontwikkeling is één van de speerpunten van Peuteropvang Heerlen (POVH). Ook voor dialectvereniging Veldeke Heële en umsjtrieëke is de taalontwikkeling heel belangrijk. En dan met name het Heerlense dialect. Daarom gaf de Heerlense kring een jaar geleden een leesplankje uit. POVH liet onlangs van dat leesplankje placemats maken die halverwege de voorleesweek van 28 juni tot en met 2 juli aan alle peuters worden uitgedeeld.

Dialect vereniging Veldeke Kring Heële en umsjtrieëke is onderdeel van Veldeke Limburg. Paul Göttgens, voorzitter van Veldeke Heële en umsjtrieëke en bestuurslid Mat Snijders leggen uit: “Iedere kring legt de nadruk op het eigen dialect. Wij als Veldeke Heële en umsjtrieëke doen dat door bijeenkomsten te organiseren voor onze leden. Maar vooral door het uitgeven van onder andere boeken, kaartspelen en onlangs dus de leesplank. Het leesplankje is ontworpen naar het idee van de traditionele leesplank zoals we die misschien wel kennen. Het aap-noot-Mies-plankje. Het leesplankje is van oorsprong voor kinderen. Maar de dialect-versie is bedoeld om ook ouders de welbekende Nederlandse woorden in het dialect te leren lezen en uitspreken.”

Mooie woorden
Het Heerlens dialect kent vele mooie woorden, weten Paul en Mat. Denk bijvoorbeeld aan heutkieës (hoofdkaas, zult), koetebremzer (spotnaam voor snor. Letterlijk snotremmer), vót-mit-oere (domoor, sul) of  moelejan (kletsmeier).
“Het zou heel jammer zijn als die woorden verloren gaan. Daarom zetten wij ons als dialectverenging met hart en ziel in om het Heëlesj dialect en ook de volkscultuur onder de aandacht te blijven brengen. Het leesplankje is daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook boeken, zoals het Heëlesj woordenboek en een kaartspel.”

De vereniging
Veldeke Heële en umsjtrieëke telt zo’n negentig leden. Dat zouden er wel wat meer mogen zijn, vinden de beide bestuursleden. “We vinden ons Heerlense dialect heel belangrijk. Want tweetalig opgroeien heeft alleen maar voordelen voor de taalontwikkeling. Vandaar onze samenwerking met Peuteropvang Heerlen. Graag willen we ook de allerjongsten bekend maken met het Heerlense dialect. De placemat/leesplank is een begin. Het volgende project staat al op stapel, maar daarover later meer.”

Meer informatie over ’t Veldeke vinden jullie hier: https://www.veldeke.net.

Voor meer informatie over Veldeke Heële en umsjtrieëke kunnen jullie contact opnemen met info@veldeke-heerlen.nl

Reageren is niet mogelijk