HKZ, mét nieuwe regels en handboek, positief afgerond

Onlangs vond er weer een HKZ controleonderzoek plaats. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-keurmerk (sinds 2008 in het bezit van PWH) geeft aan dat een organisatie voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Als de organisatie het certificaat heeft behaald, betekent dat onder andere dat alles goed georganiseerd is, dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen, steeds werkt aan verbetering hiervan en betrouwbare resultaten presenteert.

“Zodra je het keurmerk hebt, begint het pas,” weet Annie Slabbers, bestuurder-manager met onder andere Kwaliteit en Zorg in haar portefeuille en daarmee verantwoordelijk voor onder andere HKZ. “De controledagen zijn altijd spannend,” weet Annie, “voor zowel de leidsters als het Centraal bureau van PWH. Je doet dag in dag uit goed je best en dat wil je op zo’n dag dan ook graag laten zien. Dit jaar werkten we voor het eerst met een ander handboek en zijn ook de regels vanuit HKZ aangepast. Voorheen hanteerden we een handboek waarin alle protocollen, procedures en beleidsstukken gebundeld waren. In onze nieuwe opzet is er een PWH-boek met vier hoofdstukken zoals personeel en organisatie en beschikt ieder hoofdstuk of onderwerp over een link die je brengt bij het juiste protocol. Op die manier hebben we een heel erg dik boek kunnen terugbrengen naar een 22 pagina’s tellend en gebruiksvriendelijker handboek.”
Maar ook de HKZ-norm is dit jaar aangepast. “De start is er en nu moeten de punten op de i worden gezet en gaan tijdens de HKZ-controledagen de vragen en gesprekken vooral over hoe we bijvoorbeeld zaken waarborgen, evalueren en dat wat in de kwaliteitsnormen staat ook daadwerkelijk nageleefd wordt. Kortom, doe wat je zegt en doe wat er staat.”

Dat resulteerde dit jaar in een positieve audit met vier kleine, niet-kritische opmerkingen. Zo was er bijvoorbeeld in één peuterspeelzaal het overleg over zorgkinderen niet in de notulen beschreven en stond in een andere zaal een speeltoestel opgesteld, dat er eigenlijk niet zou mogen zijn. “We zijn heel blij met dit eindresultaat, het betekent dat we nog steeds op de goede weg zitten. Dit jaar werd er voor het eerst ook een vrijwilligster geïnterviewd. Ze was erg zenuwachtig, maar het ging uitstekend. Ik zeg altijd, vertel vol passie over je werk, dan kun je niets verkeerds zeggen. Aan de vier niet-kritische opmerkingen wordt de komende tijd gewerkt, deze worden na verloop weer geëvalueerd door HKZ.”

Reageren is niet mogelijk