‘Iedere werknemer moet zich ergens kunnen uitspreken’

Na bijna twintig jaar nam POVH afscheid van William Lambrichts (lees zijn interview hier) en verwelkomen we Iris Lindelauf (39) als vertrouwenscoach van POVH.

Iris Lindelauf heeft een praktijk voor psychosociale begeleiding voor kind en gezin, volwassenen en organisaties. De praktijk heet Kommer Hem en betekent thuiskomen in het Zweeds.  “Dat is in principe ook wat een vertrouwenscoach doet, de medewerker of een organisatie begeleiden op weg naar zichzelf, naar huis. In mijn eigen arbeidsverleden miste ik een onafhankelijk persoon waarbij ik mijn hart kon luchten. Of het nu gaat over pesten, arbeidsbelasting of je hebt vragen of onderbuikgevoelens; iedere werknemer moet zich ergens kunnen uitspreken. Dat wordt als vertrouwenscoach mijn taak bij peuteropvang Heerlen. Ik ondersteun organisaties bij het faciliteren van een sociale veilige werkomgeving voor iedereen binnen de organisatie. Omdat ik geloof dat een sociaal veilige werkomgeving de basis vormt waarop een werknemer en organisatie kunnen bouwen aan een duurzame toekomst met elkaar.

Zichtbaar
Op verschillende manieren wil Iris zichtbaar zijn. “Bijvoorbeeld via berichten in de nieuwsbrief, met voorlichting voor de teams en hopelijk binnenkort ook live op locatie. Ik wil weten wat er leeft in een organisatie. Maar vooral wil ik dat medewerkers weten bij wie ze terechtkunnen. Dat er geen drempel is en problemen meteen worden besproken. Mijn advies: kom zodra je een vervelende ervaring hebt gehad of als je een vraag hebt. Stel je hebt als pedagogisch medewerker een gesprek gehad met ouders en je hebt daar een vervelend gevoel aan over gehouden. Loop er niet te lang mee rond, maar lucht je hart, praat over wat je bezighoudt, met een collega, teamleider of met mij. Dat neemt al veel onzekerheid weg. Laat je vraag of onderbuikgevoel niet uitgroeien tot een probleem waar we niet meer of moeilijk uitkomen.”

Verbinding
Met haar gezin met twee dochter van vijf en drie woont Iris in Valkenburg. Ze houdt van klussen, de natuur, snowboarden, wintersport, wandelen, kamperen. “Ik ben een buitenmens. Ook houd ik van muziek en koken.”

Naast dat alles is Iris een ondernemer in hart en nieren. “Ondernemer in de zorg.” benadrukt ze. “Mijn ouders waren ondernemer, de liefde voor het ondernemerschap hebben zij doorgegeven. Bij POVH wil ik als ondernemer in de zorg graag innovatief meedenken; wat heeft POVH in de toekomst nodig op het gebied van sociale veiligheid om de verbinding te houden tussen werknemers onderling en bestuur en werknemers. Daarin adviseer ik het bestuur rondom het thema sociale veiligheid met als doel de duurzaam inzetbaarheid van medewerker en organisatie te optimaliseren.

Reageren is niet mogelijk