‘Ik draag graag mijn steentje bij’

De Centrale Ouder Raad (COR) zocht nieuwe leden en Corine Brouwers-Huynen meldde zich aan. “Door lid te worden van de COR krijg ik meer kennis van wat er speelt binnen de organisatie en kan ik er daar waar nodig mijn steentje aan bijdragen.”

Corine’s zoontje gaat al een jaar naar peuterspeelzaal Ienie Mienie 1. Ook zijn broertje van zes maanden zal op den duur naar de peuterspeelzaal gaan. Voor Corine reden zich meer in het beleid en de organisatie te verdiepen. “Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij het wel en wee van mijn zoontjes en daar hoort voor mij ook de peuterspeelzaal bij. Ik wil graag weten wat de organisatie bezighoudt, wat de achtergronden zijn en hoe alles werkt. Want voor mij is het peuterspeelzaalwerk veel meer dan een plek waar peuters worden opgevangen; het is een plek waar ze spelenderwijs kunnen leren en zich ontwikkelen en waar de basis wordt gelegd voor het verdere onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ook ouders daarin meedenken, zoals binnen de COR én dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen en ideeën.”

Want het is heel belangrijk om ouders meer te betrekken bij de peuterspeelzaal, weet Corine. “Een belangrijk stap daarin is VVE-Thuis, dat als programma aansluit bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie zoals die in de peuterspeelzalen wordt gehanteerd. En waar ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Meedoen aan VVE Thuis stimuleert je om ook thuis bezig te zijn met de thema’s die in de peuterspeelzaal aan de orde zijn en om zo als ouders samen actiever bij de zaal betrokken te zijn. Ik hoor dat ook steeds om me heen van andere ouders, hoe fijn ze het vinden om samen bezig te zijn, maar ook om dingen te delen waar je als ouders mee zit of tegenaan loopt.”

Lid worden van de COR is weer een volgende stap, vindt Corine. “Ik houd ervan om dingen te organiseren, om anderen te betrekken en ouders erop attent te maken hoe ze kunnen meedenken binnen de organisatie. Ik werk als IC-verpleegkundige op de intensive care voor kinderen in het ziekenhuis van Maastricht en weet ook vanuit mijn werk hoe belangrijk het is om naar ouders te luisteren.”
Maar ouders moeten dan wel met hun ideeën, vragen en opmerkingen komen, benadrukt Corine. “Als mensen mij aanspreken, zal ik die opmerkingen meenemen in de vergadering van de COR. Er zal niet altijd meteen een antwoord of oplossing zijn, maar de knelpunten benoemen en er samen over praten is al een stap in de goede richting. En tegen ouders die zelf ook een actievere rol binnen het peuterspeelzaalwerk zouden willen vervullen, wil ik zeggen: meld je aan voor de COR en denk en doe mee. We hebben óuders nodig om Centrale Ouder Raad te kunnen zijn! ”

Reageren is niet mogelijk