In het belang van je kind

Ouders ervaren de peuteropvang als een veilige en vertrouwde plek om hun kind naar toe te brengen. Maar soms zijn er vragen, bezwaren of kwesties waar je als ouder tegenaan loopt. Je zou vragen willen stellen, meepraten of invloed uitoefenen. In de Centrale Ouder Raad (COR) van Peuteropvang Heerlen (POVH) en Peuteropvang Voerendaal (POVV) praten ouders mee en geven advies. Ook de  Oudercommissie speelt een belangrijke rol in de communicatie met ouders.

Yvonne Jacobs (de Eerste Stap Voerendaal), Diana Limpens (de Eerste Stap Voerendaal),  Shirley de Rechter (de Eerste Stap Voerendaal), Wendy Wiertz (Hompeltje Pompeltje), Masha Reintjens (Martijntje) en Melinda Hendriks (Dribbel) vormen de Centrale Ouderraad. Zo’n vier keer per jaar komen ze bij elkaar. “Je wilt het beste voor je kind. Dus wil je weten wat er bij de peuteropvang achter de schermen gebeurt. En als het nodig is, wil je invloed uitoefenen op het beleid,” volgens de zes leden van de COR. “Die gelegenheid om mee te praten, te denken, te adviseren is er in de COR. Dus grepen wij die kans!”

Vragen op de juiste plek
Enkele redenen van de zes ouders om lid te worden van de COR op een rij: nieuwsgierigheid, ik voel me verantwoordelijk, het is een meerwaarde voor de kinderen, de communicatie kan beter, ik wil graag op de hoogte zijn van wat er speelt en invloed uitoefenen als dat nodig is, meedenken, mening geven, wil graag weten hoe het beleid is samengesteld en waarom, en verwarring bij veranderingen.
Melinda Hendriks licht de laatste reden toe: “Toen onze locatie een VVE-locatie werd, was dat een grote verandering. Er was verwarring en ouders hadden vragen. Ik stelde mijn vragen. Het advies van de leidsters was een oudercommissie op te richten om daar dit soort vragen te verzamelen en beantwoord te krijgen. Zelf werd ik lid van de COR. De Oudercommissie komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Dat hoeft niet vaak en niet lang. Belangrijk is dat de belangen van álle ouders behartigd worden en dat de vragen op de juiste plek terecht komen en beantwoord worden. De VVE-vragen werden beantwoord en alles was duidelijker. Zo werken de COR en de Oudercommissie.”

Meepraten over het beleid
Een aantal locaties beschikt al over een Oudercommissie, maar het is wenselijk dat íedere locatie van Peuteropvang Voerendaal en Heerlen een oudercommissie heeft. Alleen op die manier kunnen de vragen en opmerkingen gehoord worden. Het doel van een oudercommissie is om samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang te bewaren en te verbeteren.
De oudercommissie overlegt op haar beurt weer met de Centrale Ouderraad. Ook de Centrale Ouderraad bestaat uit ouders die namens alle ouders het bestuur van POVH en POVV adviseren over onderwerpen die voor ouders/verzorgers en hun kinderen belangrijk zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: communicatie, wachtlijstbeleid, veiligheid, privacy, gezondheid, hygiëne, kwaliteit van de van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen en dergelijke.

Centrale Ouder Raad

– Geeft advies
– Levert inbreng, maar organiseert niet
– Komt vier keer per jaar bij elkaar
– Is het aanspreekpunt voor ouders/oudercommissie

Oudercommissie

– Bewaakt de kwaliteit
– Adviseert
– Speelt een rol bij het verbeteren van de communicatie naar de ouders

Heb je een vraag? Dan horen wij het graag!
• Stuur een e-mail naar info@povh.nl of
• Schrijf naar Peuteropvang Heerlen, COR/Oudercommissie, Postbus 2665, 6401 DD, Heerlen of
• Vraag de leidster van de locatie contact met de COR op te nemen.

Reageren is niet mogelijk