Klachten

Ondanks alle aandacht voor uw kind en voor de kwaliteit van het werk kan er toch een keer iets mis gaan. Dat is niet goed, maar we vinden het wel belangrijk dat we het van u horen. Daarom is er een klachtenregeling. Uitgangspunt in de klachtenregeling van POVH is dat de klager zich met ongenoegens kan melden bij POVH alsook de Landelijke Geschillencommissie (Klachtenloket).

Klachtenregeling voor ouders
Klachtenformulier POVH: Klachtenformulier POVH

Vaak wordt een klacht in de eerste instantie gemeld bij de desbetreffende medewerker. In alle gevallen waarin protocollen en regelgeving niet voorzien, is het Bestuur van POVV bevoegd bindende aanwijzingen te geven. Voor meer informatie over de klachtenregeling voor ouders verwijzen wij u naar onze website. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl   en  www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Klachtenloket Kinderopvang
Reglement Geschillencommissie Kinderopvang
Klachtenafhandeling

Jaarverslag externe klachten POVH 2020
Jaarverslag interne klachten POVH 2020

Link naar digitaal klachtenformulier POVH

Reageren is niet mogelijk