klachtenformulier Peuteropvang Heerlen

  Uw naam (verplicht)

  Naam van Uw kind (verplicht)

  Geboortedatum kind DD-MM-JJJJ(verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Datum van de melding DD-MM-JJJJ(verplicht)

  op welke vestiging/locatie of kantoor heeft de klacht betrekking? (verplicht)

  Wat is uw klacht
  (geef een zo concreet mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u de klacht indient)

  Hebt u de klacht besproken met een medewerker of leidinggevende?
  JaNee

  Hebt u een suggestie voor het oplossen van de klacht en zo ja, welke?

   

  Klachtenformulier POVH als PDF openen en printen

   

   

  Reageren is niet mogelijk