klachtenformulier Peuteropvang Heerlen

Uw naam (verplicht)

Naam van Uw kind (verplicht)

Geboortedatum kind DD-MM-JJJJ(verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Datum van de melding DD-MM-JJJJ(verplicht)

op welke vestiging/locatie of kantoor heeft de klacht betrekking? (verplicht)

Wat is uw klacht
(geef een zo concreet mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u de klacht indient)

Hebt u de klacht besproken met een medewerker of leidinggevende?
JaNee

Hebt u een suggestie voor het oplossen van de klacht en zo ja, welke?

 

Klachtenformulier POVH als PDF openen en printen

 

 

Reageren is niet mogelijk