Kleine organisatie met heldere protocollen

Bijna twintig jaar was hij de vertrouwenspersoon van peuteropvang Heerlen. Nu zijn boek ‘Wie begeleidt wie’ er is, is het tijd voor een volgende stap, vindt William Lambrichts. “Ik neem afscheid van peuteropvang Heerlen. Maar niet zonder te zeggen hoe fijn ik de samenwerking vond en hoe vooruitstrevend de organisatie was en is op verschillende fronten.”

Zeven jaar schreef William aan zijn boek. “Nu is de tijd aangebroken om het boek te gaan promoten en trainingen te gaan geven. Ook wil ik nog een werkboek ontwikkelen. Een heel andere fase in mijn werkzame leven breekt aan. Ik vind dat je als vertrouwenspersoon acuut moet kunnen inspringen op vragen en problemen. En dat kan ik niet meer waarmaken. Tijd dus om de knoop door te hakken en te stoppen als vertrouwenspersoon bij POVH.”

In die bijna twintig jaar leerde hij de organisatie, de mensen en de werkwijze goed kennen. “Ik zag dat er bij POVH al heel vroeg duidelijke protocollen waren als het gaat om seksueel, maar ook emotioneel grensoverschrijdend gedrag. Denk aan pesten, machtsmisbruik, verbale en emotionele manipulatie. Heel actueel in deze tijd. POVH heeft daar altijd al in voorop gelopen. Een kleine organisatie, maar wel met heldere en duidelijke protocollen. POVH koos voor een externe vertrouwenspersoon en dat is wat mij betreft een pre.  Medewerkers vinden die afstand tussen de vertrouwenspersoon en de organisatie fijn. Er is sneller vertrouwen en een gesprek en minder kans op belangenverstrengeling.”

In zijn boek werkt William de methode uit die hij door de jaren heen heeft ontwikkeld. “De ToBe2-methode noem ik het. De methode is gebouwd rond vier kernthema’s: angst, wantrouwen, vertrouwen en vrijheid. Met mijn methode wil ik wederkerigheid bewerkstelligen en een duurzame samenwerking. Dat was ook mijn missie en werkwijze binnen de stichting. Ik vergelijk het met piano spelen. De witte en zwarte toetsen heb je nodig om harmonieuze en mooie muziek te maken. Maar je moet wel de juiste toetsen weten te raken. Signaleren, luisteren en verbinden, zowel naar de medewerkers als met de integriteit van de organisatie en de ethiek binnen de samenleving. Dat was mijn taak en daar gaat mijn opvolger nu het stokje overnemen.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. De nieuwe vertrouwenspersoon wens ik net zo’n positieve en opbouwende samenwerking en tijd toe bij peuteropvang Heerlen als ik daar zelf heb gehad.”

Wil je meer informatie over William en zijn boek lezen www.wiebegeleidtwie.com

Reageren is niet mogelijk