Adviezen Coronavirus

Beste ouders en medewerkers van Peuteropvang Heerlen

Al eerder hebben jullie informatie over het coronavirus ontvangen. In de media is iedere dag berichtgeving te zien, horen of lezen over dit virus. Peuteropvang Heerlen en Voerendaal volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Toch heeft het bestuur onlangs besloten om niet aanwezig te zijn tijdens de VVE-netwerkbijeenkomst. Deze maatregel behoort nog niet tot de adviezen van het RIVM.
Dit besluit hebben wij genomen gezien de kwetsbare doelgroep waar wij met z’n allen voor zorgen.

Onderstaand de maatregelen die tot nu toe geadviseerd zijn:

– Zorg voor een goede hygiëne in de locatie.
– Was regelmatig je handen.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes en desinfecterende
handgel.
– Peuters met koorts meer dan 38 graden blijven thuis of
worden door de ouders opgehaald.
– Wanneer je als medewerker verkouden bent en koorts
hebt meld je je ziek bij de leidinggevende. Dit geldt
tevens als je kortademig bent.
– Het knuffelen van peuters wordt ontraden.
– Geen handen schudden.

Voor de 5 grensgemeenten aan de Duitse grens (Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Sittard-Geleen en Beekdaelen) geldt het volgende advies: vermijd zoveel mogelijk publieksevenementen waar veel bewoners van de grensregio’s samenkomen. Dit heeft te maken met de toename van het aantal coronabesmettingen in de aangrenzende Duitse gemeenten.

Bovenal willen we jullie vragen om vooral goed voor jezelf te zorgen.

Actuele informatie vind je hier:
• Rijksoverheid.nl. voor antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang.
• Brancheorganisatie Kinderopvang: voor actualiteit coronavirus en kinderopvang.
• Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang: voor actualiteit en checklist coronavirus en kinderopvang.
• BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang): veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang.
• Pharos: begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus voor laaggeletterden.

Reageren is niet mogelijk