Meedenken en praten in het belang van uw kind

“Het is belangrijk dat ouders gebruik maken van de mogelijkheid om inspraak te hebben bij Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal,” weet bestuurder-manager Viviënne Pommé. “Daarvoor is de Centrale Ouderraad (COR) in het leven geroepen. Ook werken we eraan om binnen iedere peuterspeelzaal een oudercommissie op te zetten. Vanuit die commissies kan een ouder worden afgevaardigd naar de COR.”

Op dit moment zijn er in Heerlen drie COR-leden, waarvan twee ouders dezelfde peuterspeelzaal vertegenwoordigen. “Voor iedere ouder is meedenken en praten heel belangrijk,” vindt Viviënne, “het gaat om het welbevinden van je kind.”
Hoe dat in de praktijk werkt? Geïnteresseerde ouders van zowel Heerlen als Voerendaal melden zich via het kantoor van Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal of via de leidster van de peuterspeelzaal. De COR vergadert vier keer per jaar. Het doel van de COR is onder andere de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te bewaken, gevraagd en ongevraagd advies te geven over bijvoorbeeld de kwaliteit, het pedagogisch beleid, de veiligheid, algemeen beleid en privacy. Op het moment dat een kind naar de basisschool gaat, kan een ouder nog maximaal een jaar lid blijven van de COR.

“We vinden het als bestuur heel belangrijk dat er een gemêleerd gezelschap, dus ouders uit álle peuterspeelzalen, zitting heeft in de Centrale Ouderraad. Het geeft ouders de gelegenheid zaken waar vragen over zijn, bespreekbaar te maken. Dat komt de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk ten goede!”
Interesse? Meld je dan via info@peuterspeelzaalwerk.nl of bel met 045 4007700.

Reageren is niet mogelijk