Nipia: alle kindgegevens in één platform

Om een peuter optimaal te kunnen volgen, houden pedagogisch medewerkers verschillende gegevens van de peuter bij. Die gegevens zijn divers, dat gaat van het aantal kinderen per locatie tot de ontwikkeling op taal, emotioneel, en sociaal gebied. De gemeente wil die cijfers kunnen inzien om het onderwijsachterstandenbeleid daarop te kunnen baseren. Tot nu toe werden die gegevens op verschillende plekken opgeslagen. Vanaf eind vorig jaar is de VVE-monitor Nipia ingevoerd, een nieuw peutervolgsysteem waarmee de peuteropvang eenvoudig de alledaagse activiteiten kan beheren én de voortgang van kinderen kan monitoren.

Nipia is AVG-proof en is ingericht volgens de huidige standaarden van de privacywetgeving. Leidsters hebben alleen toegang tot de kindgegevens van hun eigen locatie. Het bestuur van POVH en de gemeente hebben toegang tot een geanonimiseerd gedeelte van de applicatie. Namen zijn afgeschermd, alleen de cijfers zijn zichtbaar.
Joyce Timmers, consultant bij Cebiq, introduceerde het nieuwe systeem in Heerlen. “Nipia is een systeem dat is samengesteld voor en door de pedagogisch medewerkers. Eind vorig jaar is Nipia in alle locaties geïntroduceerd, leidsters hebben een training gevolgd en met een certificaat afgerond.”

Joyce studeerde informatiemanagement en werkte jaren in het familiebedrijf in relatiegeschenken. “Ik deed alles wat met IT te maken had, was de schakel tussen de gebruiker en de technische partij. Eigenlijk dat wat ik nu ook doe voor de Nipia-applicatie als schakel tussen de applicatie en de peuteropvang en gemeente Heerlen. Geen dag is hetzelfde, ik ontmoet alle partijen, kom op de werkvloer en zie in de praktijk waar leidsters tegenaan lopen. Maar ik heb ook contact met de gemeente en bijvoorbeeld CITO en Speelplezier. Heel dynamisch en uitdagend werk.”

Het jaar 2020 wordt een soort overgangsjaar. Het systeem is in gebruik, maar ook nu denken de leidsters mee om de applicatie nóg gebruiksvriendelijker te maken. “Pedagogisch medewerkers en bestuur van POVH zijn heel betrokken. Hun tips en opmerkingen helpen mij weer om de applicatie te optimaliseren. Inmiddels is er toestemming van CITO om ook de observatieformulieren te digitaliseren. Verder is ons streven dit jaar de applicatie nog verder uit te bouwen, zodat de leidsters nog efficiënter kunnen werken met Nipia. En efficiënter werken betekent automatisch ook dat de tijd in de zaal of de vrije tijd niet meer gebruikt hoeft te worden om de nodige informatie te verwerken.”

Reageren is niet mogelijk