Op iedere vraag een passend antwoord

Vorig jaar juni kwam Jacqueline Ramaekers de kantoorgelederen van PWH versterken. Allereerst ter vervanging op de financiële administratie, later kwamen daar uren op de kindadministratie bij. “Vanaf 1 juli ga ik wat minder uren werken en alleen nog op de kindadministratie. Ik heb onder andere een spierziekte en moet daar met mijn werkzaamheden rekening mee houden. Maar volledig afgekeurd worden, wilde ik niet. Dit werk betekent heel veel voor me. En daarbij is het goed te combineren met mijn gezin.”

Jacqueline studeerde International Business, werkte onder andere voor verschillende gemeentes en was jaren teamlid van de financiële afdeling van een architectenbureau. “Na de geboorte van onze zoon en de diagnose spierziekte en een chronische darmaandoening kwam ik in een re-integratietraject terecht. Uiteindelijk kwam ik vorig jaar bij PWH terecht. Een fijne organisatie waar ik het gevoel heb goed op mijn plek te zijn.”

Als medewerker op de kindadministratie heeft Jacqueline direct contact met ouders. “Het is een uitdaging voor me om op iedere vraag een passend antwoord te vinden, peuters geplaatst te krijgen op de gewenste peuterspeelzaal en zo ouders blij te maken. Soms is er een wachtlijst. Dan vind ik het niet meer dan normaal om mee te denken met de ouders en om, indien mogelijk, een peuterspeelzaal in de buurt te vinden als tussenoplossing. Juist omdat ik weet hoe belangrijk het voor kinderen is om Voorschoolse Educatie te krijgen en met andere kinderen te spelen. Ik leg ook altijd uit dat ouders van tevoren in een zaal een afspraak kunnen maken om te komen kijken en dat ze meerdere zalen als keuze op het inschrijfformulier kunnen aankruisen. Niet alleen in mijn werk maar ook daarbuiten zijn kinderen mijn passie. Ik neem altijd vriendjes en vriendinnetjes van mijn zoontje mee naar de speeltuin. Daar genieten we allebei van.”

Reageren is niet mogelijk