Opstart peuteropvang 11 mei

De overheid heeft besloten dat vanaf 11 mei peuteropvang kan opstarten.  Zolang het maatregelenpakket voortduurt blijft de overheid de eigen bijdrage voor de peuteropvang vergoeden aan ouders.

We bereiden ons nu erop voor dat op maandag 11 mei peuters weer opgevangen kunnen worden, in beperkte mate.

Wat zijn we van plan?

We gaan vanaf 11 mei een veilige start met peuteropvang maken. Dit doen we stap voor stap. De peuters zijn de eerste week 1 of 2 dagdelen welkom. De leidsters van uw locatie hebben hierover al telefonisch contact met u gehad, of gaan nog contact opnemen in de week van 4 mei.

Deze eerste week willen wij samen met u de maatregelen van de locatie bespreken.

Vanaf 18 mei kan uw peuter de locatie weer volgens normale planning bezoeken.

Hoe realiseren we veiligheid van ons allen?

  • We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Mondkapjes zijn vooralsnog volgens de RIVM-regels niet nodig.
  • De specifieke maatregelen per locatie vindt u op de toegangsdeur van de opvang.
  • Kom alleen naar de peuteropvang als ouder en peuter klachtenvrij zijn.

Van groot belang dat we er samen op toezien dat iedereen deze regels volgt

Om samen veilig te kunnen spelen, leren en werken:

  • Zien we samen toe op deze werkwijze, spreken we elkaar allemaal aan en helpen elkaar.
  • Ouders die zich niet aan deze regels houden mogen naar huis gestuurd worden. Veiligheid gaat voor!

Tenslotte

Met eventuele vragen kunt u terecht bij de leidsters of de manager van uw locatie. U kunt uw vraag ook mailen naar info@povh.nl

Reageren is niet mogelijk