Inschrijving/Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders en van het aantal uren dat het kind de peuteropvang bezoekt. De ouderbijdrage wordt 11 keer per jaar geïnd middels automatische incasso rond de 27ste van de maand. In juli 2018 vindt er geen facturatie plaatst. Ouders die zelf de ouderbijdrage willen overmaken, dienen dat te doen via: IBAN NL62 INGB 0003463647 van Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen.
Hiervoor worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Voor wat betreft de ouderbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee situaties:

  • U heeft recht op Kinderopvang Toeslag (KOT).
    Opvoeders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de overheid. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten. Het bruto uurtarief van de Peuteropvang Heerlen is gelijk aan het door de overheid vastgesteld uurtarief waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend: € 7,45 voor 2018. Dit tarief wordt jaarlijks aangepast. Kijk op belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie en voor het maken van een proefberekening. De tarieven van Peuteropvang Heerlen (POVH) vindt u terug in onderstaande tabel.

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dan kunt u een afspraak maken via ons centrale kantoor, tel; 045-4007700. We zullen dan samen met u de eerste aanvraag bij de Belastingdienst indienen.

Tabel KOT-ouders PWH vanaf 01-01-2018

 

LRK-nummer
Voor de definitieve aanvraag heeft u het zogenaamde LRK-nummer nodig. Dit is een registratienummer, dat aantoont dat Stichting Peuteropvang Heerlen een geregistreerde kinderopvangorganisatie is. U vindt dit nummer terug op de plaatsingsovereenkomst.

Aanvraag indienen
U moet de kinderopvangtoeslag aanvragen uiterlijk binnen 3 maanden na de ingangsdatum die in de plaatsingsovereenkomst is vermeld. Omdat de toeslagen 12x per jaar worden uitbetaald door de belastingdienst en wij maar 11x factureren, dient u de cijfers uit kolom 2 en kolom 5 te gebruiken uit bovenstaande tabel. Zo voorkomt u dat u achteraf toeslag moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Wijziging in inkomen
Stopt u met werken of wordt u werkeloos, dan kan dat gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst. U bent als ouder zelf verantwoordelijk om de correcte gegeven door te geven aan de belastingdienst en de peuteropvang

2) U heeft geen recht op Kinderopvang Toeslag (niet KOT).
Peuteropvang Heerlen brengt u dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening. U moet wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een ‘Verklaring inzake kinderopvangtoeslag’ in. Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie. Ook moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst overleggen. Deze kunt u gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543.

Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld (zoals in onderstaande tabel is weergegeven) en kan uw peuter geplaatst worden. Onze kindadministratie kan u hierover verder informeren.

 

Algemene tabel inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2018, niet KOT ouders, vanaf 01-01-2018

 

Ouders / verzorgers zijn verplicht voor hun eigen peuter een WA-verzekering af te sluiten. Bij tijdelijke afmelding van de peuter loopt de verplichting de ouderbijdrage te betalen gewoon door. Dat is ook het geval als er tussentijds vakantie wordt genomen.

Zodra het kind vier jaar wordt, wordt het automatisch uitgeschreven. Indien u eerder wilt opzeggen dient u dit schriftelijk/ per mail te doen en moet er rekening gehouden worden met een maand opzegtermijn.

Bij betalingen dient behalve de naam ook altijd het persoonlijke debiteurennummer en factuurnummer vermeld te worden. Betaler en kind kunnen namelijk verschillende achternamen hebben.

 

Reageren is niet mogelijk