Ouders

POVH streeft ernaar in elke peuteropvanglocatie een Oudercommissie op te richten. Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie (COC) voor beleidsmatige en algemene aangelegenheden. Iedere samenwerkende peuteropvang en basisschool (VVE-koppel) heeft een structureel partnerbeleid ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan dit partneroverleg. Een sterke ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de brede ontwikkeling van de peuter.

Wat is de Centrale Oudercommissie (COC)?
De Centrale Oudercommissie bestaat uit ouders die namens u het bestuur van Peuteropvang Heerlen (POVH) in combinatie met  Peuteropvang Voerendaal (POVV) adviseren over onderwerpen die voor ouders/verzorgers en hun kinderen belangrijk zijn. U als ouder/verzorger kunt via de COC invloed uitoefenen (middels een adviesrecht) op het beleid (de manier waarop POVH en POVV alles regelen). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: communicatie, wachtlijstbeleid, veiligheid, privacy, gezondheid, hygiëne, kwaliteit van de van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen en dergelijke.

Wat doet de COC?
• Geeft advies
• Adviseert
• Levert inbreng, maar organiseert niet
• Komt vier keer per jaar bij elkaar
• Is het aanspreekpunt voor ouders
• En meer

Heeft u een vraag? Of wilt u deelnemen aan COC, Oudercommissie of het partneroverleg? Dan horen wij het graag!
• Stuur een e-mail naar info@povh.nl of
• Schrijf naar Peuteropvang Heerlen, Postbus 2665, 6401 DD, Heerlen of
• Vraag de leidster van uw locatie contact met de organisatie op te nemen.

De mening van ouders telt!

Reglement Oudercommissie (pdf)

Reglement Centrale Ouder Raad (pdf)

Reageren is niet mogelijk