Ouders

Meedenken in het belang van het kind

Peuters zijn zo’n twee jaar in de peuteropvang. En in die korte tijd gebeurt er heel veel. Voor peuters. Maar zeker ook voor ouders. Dat kan vragen opleveren, maar ook ideeën, weten de beleidsmakers Anique Vonken en Sonja Vetter. “Om mee te praten en te denken en om vragen te stellen is er de oudercommissie. Iedere locatie van peuteropvang Heerlen kan zo’n oudercommissie samenstellen. Met drie ouders is het een officiële commissie.”

Krijg je dat aantal niet bij elkaar in jouw locatie en wil je toch je zegje doen of meedenken?  Vanaf nu is het ook mogelijk om deel te nemen aan het ouderpanel.

Het is heel belangrijk dat ouders meedenken en doen in de peuteropvanglocatie van hun kind. Voor de organisatie, maar ook voor de kinderen én voor de ouders zelf, weten Sonja en Anique: “Ouders zien iets, stellen daar vragen over en maken dingen bespreekbaar. Zo meedenken en doen komt de kwaliteit van de organisatie ten goede. En dat is weer in het voordeel van de kinderen. Hoe meer ouders meedoen en meedenken in een commissie of in het panel, hoe beter. We zijn benieuwd naar de meningen van ouders.  Wat vinden ouders bijvoorbeeld van onderwerpen als hygiëne, het pedagogisch beleid, kwaliteit enzovoorts. Maar we weten ook dat het contact tussen ouders onderling heel belangrijk is. Dat je als ouder ontdekt dat andere vaders, moeders en verzorgers tegen dezelfde dingen aanlopen. Hoe fijn is het dan om daar met iemand over te praten en ideeën uit te wisselen.”

Wil je meedenken? Heb je ideeën of vragen? Meld je via meedenken@povh.nl. Anique en Sonja houden dit mailadres in de gaten en nemen na een mailtje contact met jullie op. Maar maak ook elkaar enthousiast. Sta je op het schoolplein nog even te praten en merk je dat er vragen zijn, maak elkaar attent op de mogelijkheden zoals de oudercommissie van een locatie of het ouderpanel in het algemeen.

Samen zijn en dragen we de organisatie!

Reglement Oudercommissie (pdf)

Reageren is niet mogelijk