VVE Thuis

VVE Thuis is een programma voor ouders en hun peuter. Ouders en kinderen zijn thuis bezig met activiteiten die goed aansluiten bij het programma dat in de peuteropvang wordt gehanteerd. Zo werken niet alleen peuterleidsters, maar ook ouders actief aan de ontwikkeling van het kind. Met VVE Thuis wordt de taal- en denkontwikkeling (met het accent op het vergroten van woordenschat) bevorderd. Daarnaast vergroot het programma de ouderbetrokkenheid- en participatie.

Het programma levert niet alleen thema’s, maar ook materialen. VVE Thuis bestaat uit vijftien themaboekjes met elk acht activiteiten zoals praatplaten, puzzels, voorlezen, liedjes, knutselen en bewegen.

Bij ieder thema hoort een ouderbijeenkomst waarin de leidsters de nodige informatie over het thema doorgeven en de overdracht van het themaboekje plaatsvindt. De activiteiten worden uitgelegd en voorgedaan. Ook komen de ontwikkeling en de interactie tussen ouder en kind aan de orde. Een goede betekenisvolle interactie tussen ouder en kind komt de totale ontwikkeling van het kind ten goede. Dat lijkt vanzelfsprekend en makkelijk, maar is vaak moeilijker dan we denken. Er is weinig tijd, we denken ‘dat doen we sneller even zelf’ of we staan niet stil bij die kleine oortjes of denken dat ze dat toch nog niet snappen. Ouders ondersteunen met VVE Thuis zelf hun kinderen op een positieve manier en wordt de betrokkenheid bij de voor- en vroegschool vergroot. Het VVE Thuis programma zoals POVH dit uitvoert, is ontwikkeld door het NJI (Nederlands Jeugd Instituut).

Voor meer informatie over VVE Thuis kunt u contact opnemen met de leidsters van de peuterspeelzaal of via info@povh.nl.

Reageren is niet mogelijk