Pedagogische visie

In de peuteropvang wordt gewerkt volgens een pedagogische visie die is vastgelegd in het Pedagogisch Beleidsplan. Dit algemene Pedagogisch Beleidsplan geldt voor alle locaties. Daarnaast heeft iedere locatie een specifiek Pedagogisch Werkplan. Dit werkplan ligt voor ouders ter inzage in de peuteropvanglocatie.
POVH onderschrijft de opvatting dat de inzichten over wat kinderen nodig hebben, te vertalen zijn in vier basisdoelen voor de opvoeding:
1        Veiligheid;
2        Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
3        Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;
4        Waarden en normen, ‘cultuur’.
In het pedagogisch beleid wordt verder nog aandacht besteed aan de taalontwikkeling, het bewaken van de doorgaande ontwikkeling van de peuter, het volgen van het kind en het signaleren als er onverhoopt iets niet goed zou gaan, de verzorging en hygiëne, de interculturele aspecten binnen de peuteropvang, de positie van de ouders en kinderen met specifieke problemen.

pedagogisch beleidsplan POVH versie 7 2022

 

 

Reageren is niet mogelijk