Peuteropvang maakt het verschil

De bloemen pronken op de eetkamertafel in zijn woning in Ubachsberg en de afscheidswoorden klinken nog na. Michel Waterval nam onlangs afscheid als lid van de Raad van Toezicht van Peuteropvang Heerlen en Voerendaal. Hij sloot daarmee een periode van bijna acht jaar af. “Een lange periode waarin veel gebeurde en ook veel veranderde binnen de organisaties,” weet Michel, “ten goede. De peuteropvang kan zich door de harmonisatie tussen kinder- en peuteropvang nog beter onderscheiden.”

Michel is docent pedagogiek bij Fontys Hogescholen Pedagogiek te Sittard. Toen zijn eigen dochters de peuterleeftijd hadden, raakte hij betrokken bij het peuterspeelzaalwerk in Voerendaal. “De vier zalen die Voerendaal heeft, hadden destijds een vrijwillig bestuur. Als vader en als docent pedagogiek was ik erg geïnteresseerd in het peuterspeelzaalwerk, de werkwijze en de methodes. Op een gegeven moment kwam de vraag of ik bestuurslid wilde worden en rol je van het één in het ander. Later ontstonden er onderlinge contacten tussen de peuterspeelzaalorganisaties in Voerendaal en Heerlen.  Jeff Wintgens was directeur-bestuurder en we vatten het plan op, om als Peuterspeelzaalwerk Voerendaal gebruik te maken van zowel de kwaliteiten van Jeff als het bestuursapparaat van de Heerlense organisatie. Uiteindelijk ontstond er een intensieve samenwerking, een verregaande samenwerking tussen Voerendaal en Heerlen en ging mijn bestuursfunctie over in het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.”

In de ondersteunende rol die een Raad van Toezicht heeft, heeft ieder zijn expertise, weet Michel. “Mijn aandacht ging met name naar het pedagogische aspect; ik ben altijd erg geïnteresseerd in de manier waarop de ontwikkeling van de peuters gevolgd en gestimuleerd wordt. Spelend leren is hierbij het vliegwiel. Of ik mijn stempel op de organisatie heb gedrukt? Nee, dat doen zowel de managers-bestuurders als de zeer kundige leidsters. Maar ik denk wel dat een Raad van Toezicht in haar ondersteunende en adviserende rol daar een steentje aan bijdraagt.”

De harmonisatie maakte Michel van dichtbij mee. “Ik had er even mijn bedenkingen bij, vooral over de effecten op de lange termijn. De kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuteropvang zijn nu gelijk en ook financieel is er geen reden meer om het één boven het andere te kiezen. Hoe onderscheid je je dan als peuteropvang? Ondertussen wordt mij steeds duidelijker waar dat onderscheid in zit: in het professionele aanbod en de hoge mate van kwaliteit binnen de peuteropvang. De leidsters zijn geschoold, hebben de nodige ervaring en werken met methodes die de spel-ontwikkeling en dan met name de taalontwikkeling stimuleren. Dat is de kracht van de peuteropvang!”

Het stoppen als lid van de Raad van Toezicht was een persoonlijke afweging. “In Ubachsberg zijn we bezig een multifunctioneel centrum te bouwen, waar ook de peuteropvanglocatie deel van uitmaakt en ik zit in het bestuur. Die bestuursfunctie vraagt veel inzet, vooral nu we in de afrondingsfase zitten. Daar wil ik meer tijd voor hebben en daar moest ik andere functies voor neerleggen.”
Michel kijkt terug op een positieve en boeiende periode. “Maar er gebeurden ook heel heftige dingen, zoals het overlijden van Viviënne Pommé. Ik heb haar dochters nog lesgegeven in de periode dat ik als leerkracht op een basisschool werkte. Later kwamen Viviënne en ik elkaar weer in een heel andere hoedanigheid tegen, binnen Peuteropvang Heerlen en Voerendaal. Haar plotselinge overlijden greep me erg aan. In moeilijke en in goede tijden heb ik Peuteropvang Heerlen en Voerendaal vooral leren kennen als een betrokken organisatie, begaan met peuters, ouders en medewerkers; een organisatie waarin ik graag heb meegedacht en meegewerkt!”

Reageren is niet mogelijk