Protocol coronavirus

Beste ouders en verzorgers,

Naar aanleiding van het coronavirus willen wij u over het volgende informeren

Op de website van de GGD en het RIVM is de meest recente informatie te vinden.

https://www.ggdzl.nl/index.php?id=1675

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

In nauw contact met GGD en RIVM volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Hun adviezen zijn voor de POVH en POVV  leidend.

Wij volgen zorgvuldig ons vaste hygiëneprotocol. De volgende maatregelen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief en kunt u ook zelf nemen:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en desinfecterende handgel.
  • Op alle locaties van de peuteropvang is handgel aanwezig die u kunt gebruiken om uw handen en de handen van uw kind te desinfecteren.

Daarbij zijn wij extra alert bij ziekteverschijnselen:

Heeft een kind meer dan 38 gaden koorts én moet het veel hoesten of heeft het last van kortademigheid? Dan wordt ouders verzocht om het kind direct op te komen halen. Heeft het kind deze klachten al als het gebracht wordt, dan verzoeken we de ouders om het kind weer mee naar huis te nemen. We adviseren in dit geval telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

De sluiting van kinderopvangorganisaties is  een van de mogelijkheden bij besmetting. Dit besluit wordt na nauw overleg met  betrokken instanties zoals RIVM, GGD en de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s genomen. De uiteindelijke beslissing wordt in Den Haag genomen. De minister bepaalt of sluiting noodzakelijk is.

Daarnaast is een ‘Tijdelijk protocol Coronavirus’ opgesteld, waarin staat wat te doen bij besmetting in de directe omgeving. Wij volgen daarbij ook de richtlijnen van GGD en RIVM.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de leidsters of het management van POVH en POVV.
Bij wijzigingen in de maatregelen informeren wij u uiteraard.

Met vriendelijke groet,
Bestuur  POVH en POVV

Reageren is niet mogelijk