PWH beter leren kennen door de Centrale Ouderraad

Ze is sinds kort lid van de Centrale Ouderraad (COR) van Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Wat haar inbreng concreet zal zijn, weet Sultan Tokgöz na één vergadering nog niet. “Maar ik kijk nu al heel anders naar de organisatie.”

“Mijn zoontje Arda is drie en gaat naar peuterspeelzaal Ienie Mienie 1,” vervolgt Sultan, “Corinne, de moeder van één van de andere peuters vertelde over de Centrale Ouder Raad waar ze lid van is. Ze zochten nog steeds ouders die wilden meedenken en praten. Het leek me heel interessant, maar omdat ik als verzorgende IG verschillende diensten heb, dacht ik dat het niets voor mij was. Later hoorde ik dat er niet iedere week wordt vergaderd, maar drie tot vier keer per jaar. Corinne nodigde me uit om eens een vergadering mee te maken. Ik ben gegaan en vanaf dat moment ben ik officieel lid van de COR. Ik had bepaalde verwachtingen en ik zie nu al dat het er in de organisatie heel anders aan toe gaat, dan ik dacht. Ik weet nog niet precies hoe mijn rol zal zijn, maar ik denk wel dat ik, onder andere door mijn Turkse afkomst, zaken van een andere kant kan belichten.

Sultan ziet veel buitenlandse families om zich heen. “Ik spreek Nederlands, maar ik beheers ook het Turks. Op die manier zou ik als tolk iets voor Turkse gezinnen kunnen betekenen. Ik weet uit mijn eigen jeugd welke misverstanden er kunnen ontstaan als iemand de taal niet beheerst. Wat mij al opviel is, dat er binnen het peuterspeelzaalwerk heel veel wordt gedaan voor buitenlandse kinderen. Er is veel aandacht voor taal en er is veel ondersteuning. Dat wist ik niet. Ik vind het ook belangrijk om dat te zeggen, om zo te proberen een stukje negativiteit die nu daaromheen heerst in Nederland, weg te nemen.

De eerste vergadering van de Centrale Ouderraad vond Sultan heel aangenaam. “Er hangt een prettige sfeer, waarin je je zegje durft te doen en je mening durft te geven. Ik kijk nu al anders om me heen. Voorheen bracht ik mijn zoontje naar de peuterspeelzaal, gaf hem een kus en was weg. Nu luister ik goed en ben ik alerter op dingen die worden gezegd en die ik eventueel mee zou kunnen nemen naar de vergadering van de COR. Ouders mogen me ook altijd aanspreken. Daarnaast kunnen we ook nog steeds nieuwe leden gebruiken. Heel belangrijke vraag die wij ons als ouders moeten stellen: wat verwacht jij van de peuterspeelzaal en wat verwacht de peuterspeelzaal van jou? In de COR kun je hierover meedenken én praten.”

Reageren is niet mogelijk