Reflectie in de praktijk

Kijken naar je eigen handelen, wat doe je goed en wat kan beter. Heel kort door de bocht de uitleg van de in- en externe audit zoals Peuterspeelzaalwerk Heerlen die al jaren kent. Het ontbrekende puzzelstukje in dit proces heet ‘Reflectief Practicum’, een initiatief van PWH, samen met de Gemeente Heerlen en de schoolbesturen Innovo en Movare; een nieuw onderdeel binnen het intern kwaliteitszorgsysteem. Wat houdt het in? Met elkaar, peuterspeelzaal en basisonderwijs kijken naar en leren vanuit de praktijk,

Bestuurder-manager Godelieve Lancee gaf er in Utrecht en Den Haag een presentatie over op uitnodiging van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Samen met vier andere initiatieven werd Reflectief Practicum uitkozen. Dat houdt in dat vijf gemeenten samen met voorschoolse instellingen een ‘Innovatiecentrum VVE’ vormen en hun innovatieve maatregel in de praktijk toepassen. Een onderzoeksteam onderzoekt in drie jaar tijd (2017-2020) de werking van de vijf geselecteerde innovatieve maatregelen.

Naast Heerlen werden Amsterdam (15 uur VVE voor alle peuters), Dordrecht (digitaal prentenboek), Leiden (motivatie als motor voor professionalisering) en Den Haag (kunstparticipatieproject) uitgekozen. “Het idee voor Reflectief Practicum lag er al langer,” verduidelijkt Godelieve, “met de leidsters van PWH is in 2013 al afgesproken dat dit nieuwe onderdeel van de audit er aan zat te komen. Een viertal peuterspeelzalen heeft in de voorliggende jaren al kennisgemaakt met en uitvoering gegeven aan de VVE interne audit. Nu kan het met behulp van subsidie van de Gemeente Heerlen en met ondersteuning van het onderzoeksbureau in alle VVE-zalen in de praktijk worden gebracht. In het nieuwe schooljaar, dus schooljaar 2017/2018 gaan we van start en het project duurt drie jaar. Ieder schooljaar worden er twee audits uitgevoerd Dat houdt in dat tijdens de interne audits koppelpartners bij elkaar ‘in de keuken’ gaan kijken en dat voor de externe audits een koppel van peuterspeelzaal en basisschool een ander koppel bezoekt. Intercollegiaal leren in de praktijk en reflectie op het eigen functioneren staan hierbij centraal; kortom, Reflectief Practicum. De betrokken personen zijn de leidsters, leerkrachten, audit begeleider, manager VVE/projectleider, de directie van de basisschool en de Gemeente Heerlen. Heel praktisch betekent het dat het koppel samen met de audit begeleider een draaiboek van de dag, de audit, vaststelt. Leidraad vormen de aangereikte observatiewijzer en de gespreksleidraad.

Doel van deze werkwijze is wederzijdse betrokkenheid en meer diepgang kweken, maar ook meer bewondering voor elkaars werk; reflecteren op je eigen handelen en leren van elkaar in de praktijk. Voorbeelden van hoe het kan gaan, zijn er al. Een peuter die naar de basisschool gaat, daar hetzelfde liedje hoort als in de peuterspeelzaal, maar zegt ‘nee zo gaat dat liedje niet’. De juf belt met de leidster van de peuterspeelzaal en zij zingt het liedje voor aan de telefoon. Of de juf van de onderbouw die samen met de leidster van de peuterspeelzaal een demonstratiespel verzorgt in de gymzaal. Er moet nog veel werk worden verricht,” weet Godelieve, “maar ik zie er erg naar uit om Reflectief Practicum in de praktijk te gaan brengen.”

 

 

Reageren is niet mogelijk