Reflectief Practicum in de praktijk

‘Reflectief Practicum’ is een initiatief van Peuteropvang Heerlen, samen met de Gemeente Heerlen en de schoolbesturen Innovo en Movare. Het is een nieuw onderdeel binnen het intern kwaliteitszorgsysteem. Wat houdt het in? Met elkaar, peutersopvang en basisonderwijs, kijken naar en leren vanuit de praktijk.

Reflectief Practicum, een hele mond vol. Daarom spreken we in dit artikel verder van RP. Zo ook de leidsters Kylie Costongs, Anneke Boer en Aniek Theunissen van Peuteropvang de Ukkepukkehut en de leerkrachten Diana Welman, Ulrike Janssen en Marie-Therese Cremers van basisschool Frans Postma die deze middag om de tafel zitten. Allereerst om te overleggen op welke punten ze weer bij elkaar ‘in de keuken gaan kijken’. En ten tweede om te vertellen over de ontwikkelingen die zich al hebben voorgedaan.
Want de samenwerking tussen peuteropvang en basisschool was er al, weten de leerkrachten en leidsters. Maar nu de peuteropvang een lokaal in de basisschool heeft en RP op de agenda staat, verloopt die samenwerking nog soepeler.
“We lopen bij elkaar binnen. Vaak voor praktische zaken, de waterkoker doet het niet of om de sleutel te lenen. Maar dat houdt in dat we elkaars kinderen zien en dat die kinderen ons zien en ons herkennen. Daarnaast is er het koppeloverleg waarin we de thema’s bespreken waar beide organisaties mee werken en op welke manier we die nog meer aan elkaar kunnen koppelen. Ook zijn er momenten waarop we letterlijk bij elkaar binnen kijken. Audit noemen we dat. De eerste audit ging over het dagritme. Door bij elkaar mee te kijken tijdens een ochtend met de kinderen, kwamen we erachter dat de dagindeling van de peuters en kleuters grotendeels overeenkomt. Dat betekent dat de overgang voor peuters naar de basisschool geen grote stap is en dat de dagindeling al geen verrassing meer voor ze is.”
Peuteropvang de Ukkepukkehut en basisschool Frans Postma hielden al enkele keren samen een doe-dag. De doe-dag is een mooie aanvulling op RP. Tijdens die dag worden peuters en kleuters in gemengde groepen verdeeld en doen ze onder andere mee in lees- en knutselworkshops en eten ze samen. De leerkrachten lichten toe: “We kennen elkaars kinderen. Leidsters blijven de peuters volgen, ook op de basisschool. Ze lopen bijvoorbeeld binnen om te vragen hoe het me die en die peuter gaat. Ook de basisschoolleerkrachten kunnen vragen stellen over een kindje dat nu bij hen in de klas zit, maar voorheen naar de peuteropvang ging.”
Deze werkwijze biedt structuur, veiligheid, de kinderen kennen het gebouw, de klassen, de juffen en meesters, de peuteropvang gaat vloeiend over in het basisonderwijs. “Dat komt ten goede aan de ontwikkeling,” weten de leidsters en leerkrachten. Omdat de werkwijze en omgeving al bekend is, gaat de ontwikkeling in één vloeiende beweging door. Elk jaar evalueren en borgen wij onze jaarplanning. ”
“Ook de band tussen de collega’s is sterker,” onderstreept Kylie, leidster in de Ukkepukkehut, “we werken met dezelfde methodes en tijdens de audits komen we er steeds weer achter dat we in heel veel activiteiten dezelfde aanpak hebben. We zitten op één lijn. Ieder jaar evalueren en borgen we onze jaarplanning. In dit jaarplan staat benoemd wat wij willen bereiken met onze samenwerking. Ook staat erin waar wij op dit moment mee bezig zijn, bijvoorbeeld Audit. Tijdens het laatste koppeloverleg van het schooljaar pakken wij dit plan erbij en bespreken we wat we al hebben bereikt en wat we nog in ons plan moeten houden of zetten. Alle onderwerpen in het plan blijven we voortdurend evalueren.”
Conclusie van dit gesprek: “RP zorgt voor een intensievere samenwerking en dat bevordert de band met collega’s. Daarnaast zorgt het voor continuïteit, een haast geruisloze overgang van peuteropvang naar basisschool. Voordelen die positief bijdragen aan de ontwikkeling van het kind!”

Reageren is niet mogelijk