Samenwerking

De peuterspeelzalen van PWH werken intensief samen met de basisscholen waar zij aan gekoppeld zijn. Samen bewaken peuterleidsters en leerkrachten de doorgaande brede ontwikkeling van peuter naar kleuter. In veel gevallen werkt men met een gezamenlijk programma. Daar waar nodig wordt samengewerkt met de consultatiebureaus (jeugdgezondheidszorg) en de Heerlense welzijnsstichting Alcander. Het peuterspeelzaalwerk neemt ook deel aan de Zorg en Advies Teams (mini-ZAT’s) en/of de Sociale Buurtteams binnen de gemeente Heerlen. PWH werkt verder samen met andere instellingen in het kader van de zogeheten Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). www.verwijsindex-parkstad.nl.

Reageren is niet mogelijk