Vrijwilligers/stagiaires

Vrijwilligers                                                                                                                                                                                      In elke peuterspeelzaal van Peuterspeelzaalwerk Heerlen werken professionele krachten, maar er zijn ook vrijwilligers die meehelpen. De vrijwilligers worden getoetst. In de functieomschrijving voor de vrijwilliger staat aan welke eisen de vrijwilliger moet voldoen. (voor volledig functieprofiel zie onderstaand document ‘Vrijwilligersbeleid’).

De vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, die mede afhankelijk is van de kaders die door de belastingdienst worden gesteld. Verder kunnen zij net als de professionele krachten deelnemen aan de geboden cursussen.

Stagiaires                                                                                                                                                                                Jaarlijks is er plaats voor 50 tot 60 stagiaires bij PeuterspeelzaalWerk Heerlen. Het merendeel van de stagiaires  volgt opleidingen op MBO-niveau als ‘Helpende Zorg en Welzijn’ of Sociaal Pedagogisch Werker 3/4 (SPW). Er zijn ook mogelijkheden voor Hbo-studenten die een kindgerichte opleiding volgen om stage te lopen bij PWH. De stagiaires volgen een beroepsopleiding en doen tijdens hun stage de nodige ervaring op. Er is bij PWH geen BBL mogelijk.

Ook komen er per jaar zo’n 30 studenten een snuffelstage volgen. Meestal zijn dat leerlingen van instellingen die op VMBO-niveau opleiden. Snuffelstagiaires maken op deze manier kennis met het werkveld.

De stagiaires worden begeleid door de leidster van de peuterspeelzalen waar ze hun stage lopen. Voordat ze aan hun stage beginnen, is er een verplichte introductiebijeenkomst, waar alle nodige informatie wordt verstrekt.

Een stagiair die 16 jaar en ouder is en meer dan één dagdeel per week stage loopt, moet een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) afgeven (niet ouder dan 2 maanden). Ook overleggen alle stagiaires een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

PWH verstrekt geen stagevergoeding en volgt in dit opzicht de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Meer informatie via het secretariaat van PWH: telefoon 045-4007700 of e-mail info@peuterspeelzaalwerk.nl.

 

Reageren is niet mogelijk