Staking

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ongetwijfeld heeft u via verschillende media al vernomen dat er stakingen op komst zijn in de kinderopvang.

Via dit bericht willen wij u hierover informeren.

Medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang willen actie voeren tegen de hoge werkdruk in de kinderopvang. De aanpak van de hoge werkdruk is voor werknemers het belangrijkste struikelblok, meldt FNV.

De werkgeverspartijen hebben laten weten niet akkoord te gaan met de eisen die werknemers stellen voor de nieuwe cao Kinderopvang.

Maandag 14 juni liep het ultimatum af dat FNV stuurde aan branchepartijen BK en BMK.

Op basis van inschrijvingen, maakt FNV een overzicht met de (estafette)stakingen. De stakingen vinden in estafettevorm plaats; tijdens de landelijke actiedag op

vrijdag 18 juni maken medewerkers bekend wanneer, hoe en of er actie gevoerd gaat worden bij hun organisatie.

Zodra bekend is of medewerkers van POVH willen staken en dit als gevolg heeft dat wij  een of meerdere opvanglocaties (tijdelijk) moeten sluiten maken we dit direct bekend zodat u  als ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte bent en eventueel maatregelen kunt treffen voor de opvang van hun peuter.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Peuteropvang Heerlen

Reageren is niet mogelijk