‘Taal is zeg maar ons ding’

Niet onze eigen titel, natuurlijk, maar wel het motto van peuteropvang Heerlen. En dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Want alles begint met taal. Taal heb je nodig om mee te kunnen doen. Onze Voor- en vroegschoolse educatie (vve) methodes Speelplezier en Piramide helpen om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Binnen al onze locaties wordt met VVE gewerkt. Maar er is één locatie waar het resultaat van het werken met VVE het beste tot uiting komt en dat is in peuteropvang ’t Zonnetje, de locatie bij AZC Heerlen. Daar zien we in de praktijk hoe belangrijk taal is, hoe fijn het is als je je verstaanbaar kunt maken en hoe snel peuters de taal oppikken, als er maar voldoende en goede aandacht voor is.

Een bezoek aan ’t Zonnetje maakt me altijd blij, maar ontroert me ook. Het is sowieso een peuteropvanglocatie waar alles net even anders gaat dan binnen de overige 21 locaties. Het verloop is er groter, de peuters hebben een andere achtergrond, andere leefomstandigheden en vaak angstige ervaringen achter de rug. De groep is relatief klein, maar het werk intensief, juist omdat de peuters bij binnenkomst geen woord Nederlands spreken. Ook de communicatie met de ouders verloopt vaak stroef.

Hoewel in alle locaties de peuters leidend zijn, geldt dat nog meer voor ’t Zonnetje. Daar weten de pedagogisch medewerkers Nicolle Schmeetz en Evelyn Jongen alles van. “Een ochtend kan hier soms heel chaotisch zijn. Vooral omdat we meer tijd nodig hebben om dingen duidelijk te maken. Neem bijvoorbeeld het opruimen of in de kring gaan zitten, dat neemt allemaal net wat meer tijd in beslag.”

Op dit moment komen de zes peuters van ‘t Zonnetje uit verschillende landen. Onder andere Pakistan, Syrië en Nigeria. Door het dagritme hebben ze al heel vlug in de gaten wat er op de verschillende momenten de bedoeling is en wat er van hen wordt verwacht. De link tussen het plaatje van de kring en in de kring gaan zitten is al snel gelegd. Ook het voorbeeldspel helpt de peuters bij het leren en onthouden van de woorden en hun betekenis. Dat gaat spelenderwijs en het resultaat is verbazingwekkend. De pedagogisch medewerkers ondersteunen hun woorden en zinnen met gebaren. In een korte tijd begrijpen de peuters korte zinnetjes en instructies. De woorden en de bijbehorende gebaren worden tot in den treuren herhaald.

Dat werkt, zien we in ’t Zonnetje; en dat zien we in àl onze locaties. We zien dat peuters zich begrepen voelen en hoe belangrijk dat voor ze is. Dat wordt weer eens te meer duidelijk tijdens zo’n bezoekje aan ’t Zonnetje. Er klinken ook al heel wat Nederlandse woorden. Auto kapot, open maken, licht uit. Zoals ik al schreef, verbazingwekkend hoe snel dat gaat!

Het sleutelwoord is herhaling. Door de herhaling blijven woorden sneller hangen, is de betekenis duidelijk en durft de peuter zelf ook de woorden en de zinnen te gebruiken. Herhaling dus, dus blijven we het zeggen: taal is zeg maar ons ding. Want alles begint met taal. Taal heb je nodig om mee te kunnen doen!

(Blog Bestuurder-Manager Ingrid van den Bunder Kinderopvang Totaal januari)

Reageren is niet mogelijk