Toon van Baal: ‘Stilzitten is niet mijn ding’

Van oorsprong komt hij uit de jeugdzorg en jarenlang was hij directeur van de unit Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn (GDW) van het Arcus college. Acht jaar geleden werd hij lid van de Raad van Toezicht van Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Na twee periodes nam Toon van Baal begin december afscheid van de RvT. “De jaren in de raad waren boeiend en vooral heel leerzaam.”

Door Viviënne Pommé kwam Toon van Baal in de Raad van Toezicht terecht. “In de eerste vergadering ging het meteen over een fusie met kinderopvang Humanitas. Uiteindelijk werd het wijze besluit genomen dit niet te doen. PWH was toen en is nog altijd een sterke organisatie die heel goed op eigen benen kan staan. De missie van PWH sprak me erg aan. Hoe meer je investeert in kinderen, hoe groter het rendement. Daarnaast staan de peuterspeelzalen midden in de verschillende wijken en leidsters weten meestal wat er in de omgeving van de kinderen speelt. Tot het moment dat ik lid werd van de Raad van Toezicht kende ik, als ouder, de peuterspeelzaal alleen van de buitenkant. In die tijd was het vooral vrijwilligerswerk. Tijdens mijn bestuurlijke periode heb ik de omslag naar een professionele organisatie gezien. Met name de stap van opvang naar Voor- en Vroegschoolse Educatie was erg belangrijk voor kinderen en ouders.  En aan het hoofd van de organisatie stond de bevlogen Jeff Wintgens, een directeur met oog voor de medewerkers. Juist dat investeren in mensen sprak me erg aan, het gaf zichtbaar meer werkplezier. Ook was er een goede samenwerking met de gemeente Heerlen. Toen Jeff met pensioen ging, gingen we vanuit die positieve houding op zoek naar een nieuwe bestuurder.  Uiteindelijk kom je als Raad tot de conclusie dat je alle expertise al in huis hebt. Vijf hoogopgeleide en bevlogen managers die die bestuurdersrol heel goed over konden nemen. Ook weer een idee van Jeff. Het was nieuw, er waren natuurlijk wat vragen, maar ik ben heel trots en tevreden over hoe we dat als Raad hebben aangepakt. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan. Ik kwam uit een traditionele bestuursvorm en deze structuur was nieuw voor me, maar heel boeiend en leerzaam. En de organisatie blijft zich ontwikkelen.”

In juni stopte Toon van Baal met werken bij het Arcus college. “Viviënne Pommé, door wie ik in de Raad van Toezicht terecht was gekomen, overleed plotseling. Dat zette me aan het denken. Wilde ik meegaan in de veranderingen in de organisatie waarvoor ik werkte? Ik koos ervoor om te stoppen en om me bezig te gaan houden met dingen waarvoor ik voorheen geen tijd had. Ik fiets, wandel, lees en naast de zorg voor mijn dementerende moeder, zorg ik ook voor de kleinkinderen. Ik haal ze uit school en onderneem van alles met ze. Daar geniet ik enorm van. Verder ben ik nog actief binnen enkele natuurorganisaties. Stilzitten is niet mijn ding.”

Toon van Baal kijkt tevreden en met plezier terug op de periode als lid van de Raad van Toezicht van Peuteropvang Heerlen en Voerendaal. “Ik heb acht jaar mogen meepraten en denken, ik heb veel geleerd. Dit is het moment om ook achter die periode een punt te zetten. Ik wens iedereen binnen de organisatie en de Raad veel succes voor de toekomst!”

Reageren is niet mogelijk