Vacatures

Beschikbare vacatures plaatsen wij hieronder. Als er niets staat dan hebben wij op dit moment geen vacatures beschikbaar, maar het is natuurlijk altijd mogelijk om een open sollicitatie te sturen naar Peuteropvang Heerlen afdeling P&O info@povh.nl

Vacature peuteropvangleidsters

Stichting Peuteropvang Heerlen (POVH) heeft 21 locaties voor peuteropvang verspreid over Heerlen en Hoensbroek. Professionele medewerkers begeleiden, ondersteund door vrijwilligers, ruim 650 peuters; twee- en driejarigen, die aan het begin staan van hun zoektocht naar vaardigheden en kennis. Door samen te spelen en spelenderwijs te leren, ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

De kernopdracht van de Peuteropvang in Heerlen en Hoensbroek is om zoveel mogelijk kinderen een goede start te bieden in het basisonderwijs. POVH legt daarbij de nadruk op voorlezen, gezond eten en drinken en bewegen. In de peuteropvang wordt gewerkt met de voor- en vroegschoolse methodes Piramide en Speelplezier die in het basisonderwijs een vervolg krijgen en waardoor de doorlopende ontwikkelingslijn gewaarborgd blijft. De peuteropvang is dan ook de ideale voorbereiding op de basisschool.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken collega’s die deel willen uitmaken van onze vervangingspoule:

Vacature peuteropvangleidsters

10 – 15 uur / week

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 of 4
 • Aantoonbaar Taalniveau 3F (of B2) op de onderdelen mondelinge vaardigheden en lezen
 • VVE certificering

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Salarisindicatie € 1.900 – 2.600 bruto per maand op fulltime basis, conform CAO sociaal werk en afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Je werkt in een informele, ambitieuze organisatie en hebt, mede vanuit je functie, veel interne en externe contacten.

Spreekt de vacature je aan en voldoe je aan de functie-eisen, dan komen we graag met je in contact.  Je kunt je motivatiebrief met CV sturen naar c.vanwandeloo@povh.nl .

Pedagogisch Beleidsmedewerker (m/v)

24 uur / week

Stichting Peuteropvang Heerlen (POVH) heeft 21 locaties voor peuteropvang verspreid over Heerlen en Hoensbroek. Professionele medewerkers begeleiden, ondersteund door vrijwilligers, bijna 650 peuters; twee- en driejarigen, die aan het begin staan van hun zoektocht naar vaardigheden en kennis. Door samen te spelen en spelenderwijs te leren, ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

Naast 21 locaties voor Peuteropvang is er een centraal bureau gevestigd, waar functionarissen werkzaam zijn, die zich inzetten om de randvoorwaarden voor Peuteropvang mogelijk te maken.

Door veranderende wetgeving wordt op korte termijn de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker opnieuw ingevuld. In deze functie signaleer je de veranderingen op het gebied van de wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen in de Peuteropvang. Wijzigingen vertaal je naar de praktijk, hiervoor schrijf je goed leesbare beleidsstukken en procedures. Je betrekt het management / bestuur bij beleidswijzigingen en zorgt voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie naar pedagogisch VVE coaches, peuter(speelzaal)leidsters en vrijwilligers om te zorgen voor een goede uitvoering en borging van beleid binnen de organisatie. Je ondersteunt de pedagogisch VVE coaches in hun rol. Je bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen.

De Pedagogisch Beleidsmedewerker ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder manager VVE en Pedagogiek

Functie – eisen

 • HBO werk- / denkniveau;
 • Aanvullende scholing op het gebied van pedagogiek kinderen 0 – 13 jaar
 • In het bezit van een certificaat van een erkende VVE-methode
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Proactief en ondernemend

Stichting Peuteropvang Heerlen biedt passende arbeidsvoorwaarden. Je werkt in een informele, ambitieuze organisatie en hebt, mede vanuit je functie, veel interne en externe contacten.

Nadere informatie kan worden opgevraagd bij Godelieve Lancee, manager VVE en Pedagogiek, (tel. 0454007700).

Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar c.vanwandeloo@povh.nl  of stuur je sollicitatiebrief naar POVH, t.a.v. Carola van Wandeloo, afdeling P&O en secretariaat, Postbus 2665, 6401 DD Heerlen.

Beleidsmedewerker Kwaliteit

18 uur / week

Stichting Peuteropvang Heerlen (POVH) heeft 21 locaties voor peuteropvang verspreid over Heerlen en Hoensbroek. Professionele medewerkers begeleiden, ondersteund door vrijwilligers, bijna 650 peuters; twee- en driejarigen, die aan het begin staan van hun zoektocht naar vaardigheden en kennis. Door samen te spelen en spelenderwijs te leren, ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

Naast 21 locaties voor Peuteropvang is er een centraal bureau gevestigd, waar functionarissen werkzaam zijn, die zich inzetten om de randvoorwaarden voor Peuteropvang mogelijk te maken.

Door gewijzigde wetgeving, en de daarmee samenhangende veranderende kwaliteitseisen die aan de organisatie gesteld worden, is verdere uitbreiding op beleidsniveau noodzakelijk.

In de functie van beleidsmedewerker kwaliteit draag je met jouw (pedagogische) kennis bij aan de kwaliteit van de organisatie en optimaliseer je het huidige kwaliteitssysteem HKZ. Hierbij verzorg je zelf, of in samenwerking met externen, trainingen op het gebied van kwaliteit.
Je organiseert, begeleidt en voert in- en externe audits uit en zorgt voor verdere opvolging. Je maakt voorstellen voor kwantificeerbare kwaliteitsdoelstellingen. Je onderhoudt het kwaliteitshandboek.
Wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving vertaal je naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie. Je hebt een adviserende rol richting medewerkers, management en bestuur.

De beleidsmedewerker kwaliteit ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder manager zorg en kwaliteit.

Functie – eisen 

 • HBO werk- / denkniveau
 • kennis van kwaliteitssystemen
 • kennis van de Wet toezicht houden
 • kennis van de Wet IKK
 • in staat om interne audits uit te voeren t.b.v. kwaliteitssystemen en de Wet IKK
 • in het bezit van een pedagogische achtergrond
 • uitstekende communicatieve vaardigheden

Stichting Peuteropvang Heerlen biedt passende arbeidsvoorwaarden. Je werkt in een informele, ambitieuze organisatie en hebt, mede vanuit je functie, veel interne en externe contacten.
Nadere informatie kan worden opgevraagd bij Annie Slabbers, manager zorg en kwaliteit, (tel. 0454007700).

Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar c.vanwandeloo@povh.nl  of stuur je sollicitatiebrief naar POVH, t.a.v. Carola van Wandeloo, afdeling P&O en secretariaat, Postbus 2665, 6401 DD Heerlen.

 

 

Reageren is niet mogelijk