Verse lucht in bestaande gebouwen

De lucht in kindercentra raakt snel vervuild door bijvoorbeeld stof en ziektekiemen; het ontbreekt vaak aan voldoende frisse lucht door gebrekkige ventilatie. Ventilatie is niet alleen nodig om de noodzakelijke zuurstof aan te voeren, maar ook om uitgeademde lucht, ziektekiemen, allergenen, geurtjes, fijnstof, vocht, micro-organismen en schadelijke chemische stoffen af te voeren. Bij onvoldoende ventilatie kunnen deze stoffen zich ophopen, wat kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde prestaties.

Sinds 1 april 2017 gelden er nieuwe ventilatie-eisen voor bestaande gebouwen waarin kinderopvang is gevestigd. Door het aanscherpen van de eisen wordt een begin gemaakt met het verbeteren van de gezondheid van medewerkers en kinderen.
Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal zullen na de vakantie via een stappenplan extra aandacht schenken aan beter ventileren. De eerste stap: na de zomervakantie worden in bestaande gebouwen van PWH en PWV CO2 indicators geplaatst. Met een CO2 meter, ook wel CO2 indicator, kooldioxidemeter, CO2 sensor en CO2 melder genoemd, kun je de luchtkwaliteit monitoren en bewust(er) ventileren met beschikbare ventilatievoorzieningen, zoals ramen en luchtroosters en word je gewaarschuwd als een mechanische ventilatiesysteem niet goed functioneert.
Met gecontroleerde wijze ventileren wordt bedoeld net zoveel verse lucht toevoeren als er op een bepaald moment nodig is. Dat helpt om energie te besparen en een gezond binnenklimaat te creëren.

GGD Zuid Limburg heeft een brochure uitgegeven waarin de meest voorkomende ventilatiesystemen in de kinderopvang worden beschreven. Daarnaast is er door BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, naast een brochure ook een ‘veilig en fris kaart’ ontwikkeld en digitaal beschikbaar gesteld via www.veiligenfris.nl. Deze kaart besteedt aandacht aan de brandveiligheid en luchtkwaliteit in kindercentra. De gebruikers van de centra kunnen middels deze kaart zien wat ze kunnen doen om de brandveiligheid en luchtkwaliteit in hu centrum te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze kaart in de groepsruimten van alle kindercentra komt te hangen.
Na de vakantie gaan we uitgebreider op het onderwerp in.

Reageren is niet mogelijk