Voorbeeld stappenplan medische indicatie

Datum 26 september 2019
Gegevens peuter  
Naam peuter Rivano Frissen
Geboortedatum 04-08-2016
Adres Buschkensweg 29
Telefoonnummer 0625152199
   
Peuteropvang  
Bezoekt de speelzaal op: Belhameltjes
Naam verantwoordelijke leidster: Petra hermans
   
Gegevens ouder(s)  
Naam moeder Mevr. Corvers
Telefoonnummer waarop de ouder bereikbaar is 0625152199
Naam vader Dhr. Frissen
Telefoonnummer waarop de ouder  bereikbaar is 0612798094
Ingangsdatum stappenplan September 2019
Evaluatiedatum
Einddatum stappenplan
  • Symptomen?
 

 

 

Rivano heeft astma

 

 

 

Afspraken
Welke handeling wordt er van de leidster verwacht?

 

 

Opm: indien er medicijnen moeten worden toegediend, moet ook een medicijnverklaring worden ingevuld.

o   toedienen medicatie indien noodzakelijk;

o   medicijnverklaring bijhouden;

o   ouders op de hoogte stellen als peuter medicatie heeft gehad;

o   tas opbergen in een afgesloten kast

 

 

 

Wat moet de leidster doen indien er geen medicijnen zijn? Ouder vragen om medicatie te gaan halen.
De tas met medicijnen moet aan de leidster worden overhandigd ja
 

 

 

 

Ouder/verzorger Namens POVH, manager zorg en kwaliteit
Naam Naam
Handtekening Handtekening

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk