Voorbereiding op basisschool

Spelenderwijs leert de peuter in de peuteropvang alles wat bij zijn leeftijdsontwikkeling past en wordt hij voorbereid op de basisschool. Omdat de leidsters de kinderen volgen en observeren is snel duidelijk of er achterstanden (bijvoorbeeld in de taalontwikkeling) ontstaan. Als dat zo is, zijn er hulpprogramma’s om die achterstanden weg te werken. Alle locaties in Heerlen en Hoensbroek werken met Voorschoolse Educatie (VVE).  

De peuteropvanglocaties werken samen met basisscholen, om zo een ‘geruisloze’ overgang van de peuteropvang naar de basisschool plaats te laten vinden. Gegevens die door de peuterleidster over een peuter verzameld worden, worden besproken met de ouders en de leerkrachten van de basisschool. Verder gebruikt men binnen de peuteropvang methodes (Piramide en Speelplezier), die naderhand ook in de basisschool terugkomen.

Peuters maken tijdens hun verblijf in de peuteropvang ook al kennis met de basisschool; ze gaan er af en toe een kijkje nemen. Vanzelfsprekend zijn ouders vrij in de keuze van de basisschool waar hun kind uiteindelijk naar toe gaat.

Reageren is niet mogelijk