Vrijwilligers

Op iedere locatie  van Peuteropvang Heerlen werken professionele krachten, maar er zijn ook vrijwilligers die meehelpen. De vrijwilligers worden getoetst. In het vrijwilligersbeleid staat aan welke eisen de vrijwilliger moet voldoen.

De vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, die mede afhankelijk is van de kaders die door de belastingdienst worden gesteld. Verder kunnen zij net als de professionele krachten deelnemen aan de geboden cursussen.

Vrijwilligersbeleid POVH

Reageren is niet mogelijk