Vrijwilligers

Op iedere locatie van Peuteropvang Heerlen werken professionele krachten, maar er zijn ook vrijwilligers die meehelpen. De vrijwilligers worden getoetst. In het vrijwilligersbeleid staat aan welke eisen de vrijwilliger moet voldoen.

Tijdens de openingstijden van de peuterspeelzalen biedt de vrijwilliger ondersteuning aan de leidsters door te helpen met groepsactiviteiten. De werkzaamheden kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: met de kinderen
meespelen, voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij het eten en drinken geven, helpen met
verschonen of toilet, helpen met het voorbereiden en uitvoeren van een thema,huishoudelijke werkzaamheden, etc. Eén en ander altijd conform de dagplanning, het pedagogisch beleid én in overleg met de verantwoordelijke leidster.

De vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, die mede afhankelijk is van de kaders die door de belastingdienst worden gesteld. Verder kunnen zij net als de professionele krachten deelnemen aan de geboden cursussen.

Bij interesse meer info via 045 4007700 of via info@povh.nl.

Reageren is niet mogelijk