Vrijwilligers

In elke peuterspeelzaal van Peuterspeelzaalwerk Heerlen werken professionele krachten, maar er zijn ook vrijwilligers die meehelpen. De vrijwilligers worden getoetst. In de functieomschrijving voor de vrijwilliger staat aan welke eisen de vrijwilliger moet voldoen.

De vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, die mede afhankelijk is van de kaders die door de belastingdienst worden gesteld. Verder kunnen zij net als de professionele krachten deelnemen aan de geboden cursussen.

Reageren is niet mogelijk